โผระดับ รอง ผบช. – ผบก. ประจำปี 2556

1082473_612754212088556_1782557338_n

 

คลอดแล้วโผผบก-รองผบช.ปี 56 ดีเดย์ 27 กันยา
บัญชีแต่งตั้ง ผบก.-รอง ผบช.ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับตำแหน่งระดับ ผบก.ว่าง 93 และรอง ผบช.ว่าง 47 รวม 140 ตำแหน่ง ส่งบัญชีรายชื่อลำดับอาวุโส และผู้เหมาะสมคาดนัดประชุม ก.ตร.กลั่นกรองทำคลอดแต่งตั้งโยกผบก.- รอง ผบช.ประจำปี 56 ดีเดย์ 27 กันยายน
สำหรับโผ รอง ผบช.-ผบก.ที่คาดจะได้เลื่อนขึ้น อาทิ
โผผู้การฯ-รองผบช.ยังวุ่นวิ่งกันฝุ่นตลบ ก่อนดีเดย์ 27 กันยา
บัญชีแต่งตั้ง ผบก.-รอง ผบช.ปี 56 สำหรับผบก.ว่าง 93 และรอง ผบช.ว่าง 47 รวม 140 ตำแหน่ง

นครบาล
พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช รอง ผบช.ปส.คาดโยกมา รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล ผบก.ปคบ.คาดมาขึ้น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี ผบก.น.7 คาดขึ้น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร ผบก.น.3 คาดขึ้น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง รอง จตร.(สบ7) คาดโยกมา รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.สุรนิตย์ พรหมบุตร ผบก.ยุทธศาสตร์ คาดโยกมา ผบก.น.2
พ.ต.อ.สุคุณ พรหมายน รอง ผบก.น.1 คาดขึ้น ผบก.น.3
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบก.จร.คาดโยกมา ผบก.น.7
พ.ต.อ.อดุลย์ รัตนภิรมย์ รองผบก.สปพ.คาดขึ้น ผบก.อก.บชน.
พ.ต.อ.ทักษิณ พ่วงเงิน รอง ผบก.น.9 คาดขึ้น ผบก.ยุทธศาสตร์
พ.ต.อ.อธิชา เปาอินทร์ รองผบก.น.6 คาดขึ้น ผบก.สบ.6 นว.ผบ.ตร.
บช.ภาค 1
พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส ผบก.ภ.จ.อยุธยา คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.1
พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จ.ตราด คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.1
พ.ต.อ.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข รอง ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี คาดขึ้น ผบก.สส.ภ.1
พ.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง ผบก.ผอ.สยศ.คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ลพบุรี
บช.ภาค 2
พล.ต.ต.คเชน คชพลา รอง ผบช.ภ.1 คาดโยกมา รอง ผบช.ภ.2
พล.ต.ต.เอิบ คงกล่ำ ผบก.ภ.จ.ชุมพร ขอโยกมา ผบก.ยุทธศาสตร์ ภ. 2
พ.ต.อ.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบก.น.4 แรงส่งดีผงาด ผบก.ภ.จ.สระแก้ว
พ.ต.อ.สาธิต เจริญพิภพ รอง ผบก.อก.ภ.2 คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ตราด
พ.ต.อ.สมนึก บุรมิ รอง ผบก.ภ.จ.ระยอง คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.จันทร์บุรี
พ.ต.อ.วิเชียร พินดวง รอง ผบก.ภ.จ.กาฬสินธุ์ คาดขึ้น ผบก.สส.ภ.2
พ.ต.อ.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบก.ภ.จ.ปราจีนบุรี คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.2
บช.ภาค 3
พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผบก.ภ.จ.ขอนแก่น คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา
พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ ผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ศรีษะเกษ
พ.ต.อ.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดขึ้น ผบก.สส.ภ.3
พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดขึ้น ผบก.ศฝร.ภ.3
บช.ภาค 5
พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.5
พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผบก.ภ.จ.ลำพูน คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่
พ.ต.อ.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ.ภาณุ บูรณศิริ รองผบก.สส.ภ.3 คาดมาขึ้น ผบก.ภ.จ.พะเยา
บช.ภาค 6
พล.ต.ต.โชติ วีรเดชกำแหง ผบก.ประจำ ภ.7 คาดมาขึ้น รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต.ชฎิล พรหมไพบูลย์ ผบก.ประจำ ภ.6 คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก
พ.ต.อ.เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ รอง ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ รอง ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.6
พ.ต.อ.จรวย ผลประเสริฐ รอง ผบก.จ.พิจิตร คาดขึ้น ผบก.ประจำ ภ. 6
บช.ภาค 7
พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.6 คาดโยกมา รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผบก.สส.ภ.1 คาดขึ้น รอ ผบช.ภ.7
พ.ต.อ.พจน์ บุญมาภาค รองผบก.น.1 คาดเป็นขึ้น ผบก.ภ.จ.ราชบุรี
บช.ภาค 8
พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.จ.นครศรีฯ คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.8
พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก จากเหนือลงใต้คาดไป ผบก.ภ.จ.นครศรีฯ
พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ ผบก.สท.จากเดิม ผบก.สระแก้ว คาดต้องโยกไป ผบก.ภ.จ.ระนอง
พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล ผบก.ภ.จ.กระบี่ คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.สุราษฎร์ธานี
พล.ต.ต.องอาจ ผิวเรืองนนท์ ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ภูเก็ต
พล.ต.ต.สุทธินาท สุดยอด ผบก.กต.4 คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ชุมพร
พ.ต.อ.พรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบก.ภ.จ.สุราษฎร์ธานี คาดขึ้นมา ผบก.ภ.จ.กระบี่
บช.ภาค 9
พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี ผบก.ภ.จ.ตรัง คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.9
พล.ต.ต.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์ ผบก.ภ.จ.ปัตตานี คาดโยกไป ผบก.ภ.จ.สงขลา
พล.ต.ต.พีระ บุญเลี้ยง ผบก.ภ.จ.ยะลา คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.สตูล
พล.ต.ต.จำรูญ คชาสิทธิ์ ผบก.อก.ศชต. คาดโยกไป ผบก.ภ.จ.ตรัง
พ.ต.อ.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบก.อก.ภ.9 คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.9
ศชต.
พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รองผบช.ภ.9 คาดขอโยกมา รอง ผบช.ศชต.
พล.ต.ต.พัฒนวุฒิ อังคะนาวิน ผบก.ศฝร.ศชต.คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.นราธิวาส
พ.ต.อ.โพธิ สวยสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จ.ปัตตานี คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ปัตตานี
บช.ตชด.
พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง ผบก.สส.ตชด.คาดขึ้น รอง ผบช.ตชด.
พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ ผบก.ภ.จ.นราธิวาส คาดโยกมา ผบก.ตชด.ภ.4
บช.สตม.
พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบก.สส.สตม.คาดขึ้น รอง ผบช.สตม.
พล.ต.ต.วราวุธ ทวีชัยการ ผบก.อก.สตม.คาดโยกมา ผบก.สส.สตม.
พ.ต.อ.ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบก.สส.สตม. คาดขึ้น ผบก.อก.สตม.
บช.ก.
พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ผบก.ทท.คาดขึ้น รอง ผบช.ก.
พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ บก.ปทส.คาดโยกมา ผบก.ปคบ.
พ.ต.อ.อภิชัย ธิอามาตย์ รอง ผบก.ป.คาดขึ้น ผบก.ทท.
พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป. คาดขึ้น ผบก.ในบช.ก.
พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รอง ผบก.ปอท. คาดขึ้น ผบก.ปอท.
พ.ต.อ.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ รอง ผบก.ปทส. คาดขึ้น ผบก.ปทส.
บช.ปส.
พล.ต.ต.ชินภัทร สารสิน ผบก.ปส.3 คาดขึ้น รอง ผบช.ปส.
พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบก.สส.ภ.3 คาดขึ้น รอง ผบช.ปส.
พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รอง ผบช.ภ.1 คาดโยกมา รอง ผบช.ปส.
พล.ต.ต.ทนัย อภิชาตเสนี ผบก.สกัดกั้นและลำเลียงยาเสพติด บช.ปส.คาดโยกมา ผบก.ปส.3
หน่วยขึ้นตรง สตช.
พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ภ.จ.นครนายก คาดขึ้น รอง ผบช.ในสตช.
พ.ต.อ.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบก.สง.ยุทธศาสตร์ คาดขึ้น ผบก.สท.
พ.ต.อ.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบก.สปพ.คาดขึ้น ผบก.ในตร.
พ.ต.อ.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบก.สส.สตม.คาดขึ้น ผบก.ในตร.
พ.ต.อ.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รอง ผบก.สก.คาดขึ้น ผบก.สก.

ที่มา : http://www.facebook.com/KuRuSiKaki

Share Button
เรื่องที่น่าสนใจ


ความเห็นถูกปิด

บทความล่าสุด
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัคร นสต. ประจำปี 57 จำนวน 6,800 อัตรา ประกาศรับสมัครแล้ว!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2557 เปิดรับจำนวน 6,750 อัตรา โดยรับสมัคร 1. สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 6,600 อัตรา 2. สายงานเทคนิค จำนวน 200 อัตรา กำหนดการณ์ที่สำคัญ ประกาศรับสมัคร วันที่ 15 ก.ค.57 รับสมัครทางอินเตอร์เนท รอประกาศจากเวปไซต์นี้ http://www.policeadmission.org เท่านั้น วันที่ 22

  • ข่าวเกี่ยวกับการสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557 (ล่าสุด 10 ก.พ.57) ข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 เกี่ยวกับการเปิดสอบของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ว่าหลังจากที่ ตร ได้ดำเนินการตามนโยบาย ก.ต.ช. ที่ให้มีการดำเนินการสอบเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร ปีละ 7500 อัตรา จำนวน 3 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการครบถ้วน ตามนโยบาย ก.ต.ช. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่กำลังวลของผู้ที่พลาดหวังจากการสอบดังกล่าว ว่า ต่อไปจะมีการเปิดสอบอีกหรือไม่ หรืออีกนานเท่าไร จึงจะมีการเปิดสอบอีก ในการนี้ ได้มีข่าวดี โดยเป็นแผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง

  • รรท.ผบ.ตร.ยืดระยะการกำหนดอายุ นสต.ใหม่เป็น เริ่มปี 2558 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช.สกพ. เข้ารับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2557 โดย

  • ผู้เตรียมตัวสมัครสอบ นสต.-ผู้ปกครอง ร้องขอให้ รรท.ผบ.ตร.ทบทวนการกำหนดอายุใหม่ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 5700 อัตรา โดยแบ่งเป็นสายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5000 อัตรา สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) จำนวน 700 อัตรา รายละเอียด http://www.policebd51online.com/police2014.html   ซึ่งในการเปิดรับสมัครครั้งทีผ่าน ๆ มา สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะกำหนดอายุในการรับสมัครในสายงานดังกล่าว ดังนี้ สายป้องกันปราบปราม (ปป.) อายุตั้งแต่

  • หน่วยงานในสังกัด สตช. ที่เปิดรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายงานป้องกันปราบปราม บรรจุแต่งตั้งยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่าง ๆ ทั่วประเทศ หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่มีความเข้าใจ หรือ สงสัยว่า หน่วยงานต่าง ๆ นั้น ๆ มีอำนาจหน้าทีอย่างไร มีพื้นที่ ขอบเขตอำนาจอยู่ ณ ตรงไหนบ้าง เพราะการสอบคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดอัตราให้แต่ละกองบัญชาการต่าง ๆ ตามความจำเป็นที่หน่วยงานนั้น

5 อันดับข่าว HOT