โผระดับ รอง ผบช. – ผบก. ประจำปี 2556

1082473_612754212088556_1782557338_n

 

คลอดแล้วโผผบก-รองผบช.ปี 56 ดีเดย์ 27 กันยา
บัญชีแต่งตั้ง ผบก.-รอง ผบช.ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับตำแหน่งระดับ ผบก.ว่าง 93 และรอง ผบช.ว่าง 47 รวม 140 ตำแหน่ง ส่งบัญชีรายชื่อลำดับอาวุโส และผู้เหมาะสมคาดนัดประชุม ก.ตร.กลั่นกรองทำคลอดแต่งตั้งโยกผบก.- รอง ผบช.ประจำปี 56 ดีเดย์ 27 กันยายน
สำหรับโผ รอง ผบช.-ผบก.ที่คาดจะได้เลื่อนขึ้น อาทิ
โผผู้การฯ-รองผบช.ยังวุ่นวิ่งกันฝุ่นตลบ ก่อนดีเดย์ 27 กันยา
บัญชีแต่งตั้ง ผบก.-รอง ผบช.ปี 56 สำหรับผบก.ว่าง 93 และรอง ผบช.ว่าง 47 รวม 140 ตำแหน่ง

นครบาล
พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช รอง ผบช.ปส.คาดโยกมา รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล ผบก.ปคบ.คาดมาขึ้น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี ผบก.น.7 คาดขึ้น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร ผบก.น.3 คาดขึ้น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง รอง จตร.(สบ7) คาดโยกมา รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.สุรนิตย์ พรหมบุตร ผบก.ยุทธศาสตร์ คาดโยกมา ผบก.น.2
พ.ต.อ.สุคุณ พรหมายน รอง ผบก.น.1 คาดขึ้น ผบก.น.3
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบก.จร.คาดโยกมา ผบก.น.7
พ.ต.อ.อดุลย์ รัตนภิรมย์ รองผบก.สปพ.คาดขึ้น ผบก.อก.บชน.
พ.ต.อ.ทักษิณ พ่วงเงิน รอง ผบก.น.9 คาดขึ้น ผบก.ยุทธศาสตร์
พ.ต.อ.อธิชา เปาอินทร์ รองผบก.น.6 คาดขึ้น ผบก.สบ.6 นว.ผบ.ตร.
บช.ภาค 1
พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส ผบก.ภ.จ.อยุธยา คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.1
พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จ.ตราด คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.1
พ.ต.อ.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข รอง ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี คาดขึ้น ผบก.สส.ภ.1
พ.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง ผบก.ผอ.สยศ.คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ลพบุรี
บช.ภาค 2
พล.ต.ต.คเชน คชพลา รอง ผบช.ภ.1 คาดโยกมา รอง ผบช.ภ.2
พล.ต.ต.เอิบ คงกล่ำ ผบก.ภ.จ.ชุมพร ขอโยกมา ผบก.ยุทธศาสตร์ ภ. 2
พ.ต.อ.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบก.น.4 แรงส่งดีผงาด ผบก.ภ.จ.สระแก้ว
พ.ต.อ.สาธิต เจริญพิภพ รอง ผบก.อก.ภ.2 คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ตราด
พ.ต.อ.สมนึก บุรมิ รอง ผบก.ภ.จ.ระยอง คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.จันทร์บุรี
พ.ต.อ.วิเชียร พินดวง รอง ผบก.ภ.จ.กาฬสินธุ์ คาดขึ้น ผบก.สส.ภ.2
พ.ต.อ.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบก.ภ.จ.ปราจีนบุรี คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.2
บช.ภาค 3
พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผบก.ภ.จ.ขอนแก่น คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา
พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ ผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ศรีษะเกษ
พ.ต.อ.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดขึ้น ผบก.สส.ภ.3
พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดขึ้น ผบก.ศฝร.ภ.3
บช.ภาค 5
พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.5
พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผบก.ภ.จ.ลำพูน คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่
พ.ต.อ.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ.ภาณุ บูรณศิริ รองผบก.สส.ภ.3 คาดมาขึ้น ผบก.ภ.จ.พะเยา
บช.ภาค 6
พล.ต.ต.โชติ วีรเดชกำแหง ผบก.ประจำ ภ.7 คาดมาขึ้น รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต.ชฎิล พรหมไพบูลย์ ผบก.ประจำ ภ.6 คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก
พ.ต.อ.เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ รอง ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ รอง ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.6
พ.ต.อ.จรวย ผลประเสริฐ รอง ผบก.จ.พิจิตร คาดขึ้น ผบก.ประจำ ภ. 6
บช.ภาค 7
พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.6 คาดโยกมา รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผบก.สส.ภ.1 คาดขึ้น รอ ผบช.ภ.7
พ.ต.อ.พจน์ บุญมาภาค รองผบก.น.1 คาดเป็นขึ้น ผบก.ภ.จ.ราชบุรี
บช.ภาค 8
พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.จ.นครศรีฯ คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.8
พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก จากเหนือลงใต้คาดไป ผบก.ภ.จ.นครศรีฯ
พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ ผบก.สท.จากเดิม ผบก.สระแก้ว คาดต้องโยกไป ผบก.ภ.จ.ระนอง
พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล ผบก.ภ.จ.กระบี่ คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.สุราษฎร์ธานี
พล.ต.ต.องอาจ ผิวเรืองนนท์ ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ภูเก็ต
พล.ต.ต.สุทธินาท สุดยอด ผบก.กต.4 คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ชุมพร
พ.ต.อ.พรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบก.ภ.จ.สุราษฎร์ธานี คาดขึ้นมา ผบก.ภ.จ.กระบี่
บช.ภาค 9
พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี ผบก.ภ.จ.ตรัง คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.9
พล.ต.ต.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์ ผบก.ภ.จ.ปัตตานี คาดโยกไป ผบก.ภ.จ.สงขลา
พล.ต.ต.พีระ บุญเลี้ยง ผบก.ภ.จ.ยะลา คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.สตูล
พล.ต.ต.จำรูญ คชาสิทธิ์ ผบก.อก.ศชต. คาดโยกไป ผบก.ภ.จ.ตรัง
พ.ต.อ.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบก.อก.ภ.9 คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.9
ศชต.
พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รองผบช.ภ.9 คาดขอโยกมา รอง ผบช.ศชต.
พล.ต.ต.พัฒนวุฒิ อังคะนาวิน ผบก.ศฝร.ศชต.คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.นราธิวาส
พ.ต.อ.โพธิ สวยสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จ.ปัตตานี คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ปัตตานี
บช.ตชด.
พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง ผบก.สส.ตชด.คาดขึ้น รอง ผบช.ตชด.
พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ ผบก.ภ.จ.นราธิวาส คาดโยกมา ผบก.ตชด.ภ.4
บช.สตม.
พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบก.สส.สตม.คาดขึ้น รอง ผบช.สตม.
พล.ต.ต.วราวุธ ทวีชัยการ ผบก.อก.สตม.คาดโยกมา ผบก.สส.สตม.
พ.ต.อ.ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบก.สส.สตม. คาดขึ้น ผบก.อก.สตม.
บช.ก.
พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ผบก.ทท.คาดขึ้น รอง ผบช.ก.
พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ บก.ปทส.คาดโยกมา ผบก.ปคบ.
พ.ต.อ.อภิชัย ธิอามาตย์ รอง ผบก.ป.คาดขึ้น ผบก.ทท.
พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป. คาดขึ้น ผบก.ในบช.ก.
พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รอง ผบก.ปอท. คาดขึ้น ผบก.ปอท.
พ.ต.อ.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ รอง ผบก.ปทส. คาดขึ้น ผบก.ปทส.
บช.ปส.
พล.ต.ต.ชินภัทร สารสิน ผบก.ปส.3 คาดขึ้น รอง ผบช.ปส.
พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบก.สส.ภ.3 คาดขึ้น รอง ผบช.ปส.
พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รอง ผบช.ภ.1 คาดโยกมา รอง ผบช.ปส.
พล.ต.ต.ทนัย อภิชาตเสนี ผบก.สกัดกั้นและลำเลียงยาเสพติด บช.ปส.คาดโยกมา ผบก.ปส.3
หน่วยขึ้นตรง สตช.
พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ภ.จ.นครนายก คาดขึ้น รอง ผบช.ในสตช.
พ.ต.อ.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบก.สง.ยุทธศาสตร์ คาดขึ้น ผบก.สท.
พ.ต.อ.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบก.สปพ.คาดขึ้น ผบก.ในตร.
พ.ต.อ.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบก.สส.สตม.คาดขึ้น ผบก.ในตร.
พ.ต.อ.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รอง ผบก.สก.คาดขึ้น ผบก.สก.

ที่มา : http://www.facebook.com/KuRuSiKaki

Share Button
เรื่องที่น่าสนใจ


ความเห็นถูกปิด

บทความล่าสุด
  • บก.ทท. เปิดรับบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นนายตำรวจชั้้นสัญญาบัตร 40 อัตรา (ตำรวจท่องเที่ยว) บก.ทท.เปิดรับบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นนายตำรวจชั้้นสัญญาบัตร 40 อัตรา แผนการดำเนินการสอบคัดเลือก  -         ออกประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่  20 พ.ย.2557 -         รับสมัครทางอินเตอร์เนท ทาง www.policeadmission.org เท่านั้น  วันที่ 1-25 ธ.ค.2557 -         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 6 ก.พ.2558 -         สอบข้อเขียน วันที่ 15 ก.พ. 2558 -         ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่

  • สตช. จะเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 57 จำนวน 450 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีแผนการที่จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ป.ตรี ป.โท สายงานต่าง ๆ เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 450 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก 1  รอง สว.ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.โท ทางกฎหมาย หรือ เนติฯ) 2

  • ร่างแผนการดำเนินการคัดเลือก นสต. ประจำปี 2557 (รอบที่ 2) งบประมาณปี 2558 จำนวน 5000 อัตรา ร่างแผนการดำเนินการคัดเลือก นสต. ประจำปี 2557 (รอบที่ 2) งบประมาณปี 2558 จำนวน 5000 อัตรา ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ดำเนินการการรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 6,600 อัตรา ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการอนุมัติอัตราให้เพิ่มเติมอีกจำนวน

  • สตช.จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ดำเนินการการรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 6,600 อัตรา ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการอนุมัติอัตราให้เพิ่มเติมอีกจำนวน 5000 อัตรา แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกไปแล้ว ทำให้อัตราที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเพิ่มเติมไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงได้มีการดำเนินการเปิดสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

  • ข่าวเกี่ยวกับการสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557 (ล่าสุด 10 ก.พ.57) ข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 เกี่ยวกับการเปิดสอบของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ว่าหลังจากที่ ตร ได้ดำเนินการตามนโยบาย ก.ต.ช. ที่ให้มีการดำเนินการสอบเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร ปีละ 7500 อัตรา จำนวน 3 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการครบถ้วน ตามนโยบาย ก.ต.ช. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่กำลังวลของผู้ที่พลาดหวังจากการสอบดังกล่าว ว่า ต่อไปจะมีการเปิดสอบอีกหรือไม่ หรืออีกนานเท่าไร จึงจะมีการเปิดสอบอีก ในการนี้ ได้มีข่าวดี โดยเป็นแผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง

  • ประกาศผลสอบข้อเขียน นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 6,600 อัตรา และเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายเทคนิค จำนวน 200 อัตรา และได้มีการสอบข้อเขียนไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2557 แล้วนั้น วันที่ 8 ก.ย.2557 กองบัญชาการศึกษา โดยกองการสอบ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ดังนี้ บช.ศ. ผลสอบออกแล้ว ภาค 1 ผลสอบออกแล้ว

5 อันดับข่าว HOT