โผระดับ รอง ผบช. – ผบก. ประจำปี 2556

1082473_612754212088556_1782557338_n

 

คลอดแล้วโผผบก-รองผบช.ปี 56 ดีเดย์ 27 กันยา
บัญชีแต่งตั้ง ผบก.-รอง ผบช.ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับตำแหน่งระดับ ผบก.ว่าง 93 และรอง ผบช.ว่าง 47 รวม 140 ตำแหน่ง ส่งบัญชีรายชื่อลำดับอาวุโส และผู้เหมาะสมคาดนัดประชุม ก.ตร.กลั่นกรองทำคลอดแต่งตั้งโยกผบก.- รอง ผบช.ประจำปี 56 ดีเดย์ 27 กันยายน
สำหรับโผ รอง ผบช.-ผบก.ที่คาดจะได้เลื่อนขึ้น อาทิ
โผผู้การฯ-รองผบช.ยังวุ่นวิ่งกันฝุ่นตลบ ก่อนดีเดย์ 27 กันยา
บัญชีแต่งตั้ง ผบก.-รอง ผบช.ปี 56 สำหรับผบก.ว่าง 93 และรอง ผบช.ว่าง 47 รวม 140 ตำแหน่ง

นครบาล
พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช รอง ผบช.ปส.คาดโยกมา รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล ผบก.ปคบ.คาดมาขึ้น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี ผบก.น.7 คาดขึ้น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร ผบก.น.3 คาดขึ้น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง รอง จตร.(สบ7) คาดโยกมา รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.สุรนิตย์ พรหมบุตร ผบก.ยุทธศาสตร์ คาดโยกมา ผบก.น.2
พ.ต.อ.สุคุณ พรหมายน รอง ผบก.น.1 คาดขึ้น ผบก.น.3
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบก.จร.คาดโยกมา ผบก.น.7
พ.ต.อ.อดุลย์ รัตนภิรมย์ รองผบก.สปพ.คาดขึ้น ผบก.อก.บชน.
พ.ต.อ.ทักษิณ พ่วงเงิน รอง ผบก.น.9 คาดขึ้น ผบก.ยุทธศาสตร์
พ.ต.อ.อธิชา เปาอินทร์ รองผบก.น.6 คาดขึ้น ผบก.สบ.6 นว.ผบ.ตร.
บช.ภาค 1
พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส ผบก.ภ.จ.อยุธยา คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.1
พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จ.ตราด คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.1
พ.ต.อ.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข รอง ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี คาดขึ้น ผบก.สส.ภ.1
พ.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง ผบก.ผอ.สยศ.คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ลพบุรี
บช.ภาค 2
พล.ต.ต.คเชน คชพลา รอง ผบช.ภ.1 คาดโยกมา รอง ผบช.ภ.2
พล.ต.ต.เอิบ คงกล่ำ ผบก.ภ.จ.ชุมพร ขอโยกมา ผบก.ยุทธศาสตร์ ภ. 2
พ.ต.อ.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบก.น.4 แรงส่งดีผงาด ผบก.ภ.จ.สระแก้ว
พ.ต.อ.สาธิต เจริญพิภพ รอง ผบก.อก.ภ.2 คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ตราด
พ.ต.อ.สมนึก บุรมิ รอง ผบก.ภ.จ.ระยอง คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.จันทร์บุรี
พ.ต.อ.วิเชียร พินดวง รอง ผบก.ภ.จ.กาฬสินธุ์ คาดขึ้น ผบก.สส.ภ.2
พ.ต.อ.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบก.ภ.จ.ปราจีนบุรี คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.2
บช.ภาค 3
พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผบก.ภ.จ.ขอนแก่น คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา
พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ ผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ศรีษะเกษ
พ.ต.อ.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดขึ้น ผบก.สส.ภ.3
พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดขึ้น ผบก.ศฝร.ภ.3
บช.ภาค 5
พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.5
พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผบก.ภ.จ.ลำพูน คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่
พ.ต.อ.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ.ภาณุ บูรณศิริ รองผบก.สส.ภ.3 คาดมาขึ้น ผบก.ภ.จ.พะเยา
บช.ภาค 6
พล.ต.ต.โชติ วีรเดชกำแหง ผบก.ประจำ ภ.7 คาดมาขึ้น รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต.ชฎิล พรหมไพบูลย์ ผบก.ประจำ ภ.6 คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก
พ.ต.อ.เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ รอง ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ รอง ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.6
พ.ต.อ.จรวย ผลประเสริฐ รอง ผบก.จ.พิจิตร คาดขึ้น ผบก.ประจำ ภ. 6
บช.ภาค 7
พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.6 คาดโยกมา รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผบก.สส.ภ.1 คาดขึ้น รอ ผบช.ภ.7
พ.ต.อ.พจน์ บุญมาภาค รองผบก.น.1 คาดเป็นขึ้น ผบก.ภ.จ.ราชบุรี
บช.ภาค 8
พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.จ.นครศรีฯ คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.8
พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก จากเหนือลงใต้คาดไป ผบก.ภ.จ.นครศรีฯ
พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ ผบก.สท.จากเดิม ผบก.สระแก้ว คาดต้องโยกไป ผบก.ภ.จ.ระนอง
พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล ผบก.ภ.จ.กระบี่ คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.สุราษฎร์ธานี
พล.ต.ต.องอาจ ผิวเรืองนนท์ ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ภูเก็ต
พล.ต.ต.สุทธินาท สุดยอด ผบก.กต.4 คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ชุมพร
พ.ต.อ.พรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบก.ภ.จ.สุราษฎร์ธานี คาดขึ้นมา ผบก.ภ.จ.กระบี่
บช.ภาค 9
พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี ผบก.ภ.จ.ตรัง คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.9
พล.ต.ต.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์ ผบก.ภ.จ.ปัตตานี คาดโยกไป ผบก.ภ.จ.สงขลา
พล.ต.ต.พีระ บุญเลี้ยง ผบก.ภ.จ.ยะลา คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.สตูล
พล.ต.ต.จำรูญ คชาสิทธิ์ ผบก.อก.ศชต. คาดโยกไป ผบก.ภ.จ.ตรัง
พ.ต.อ.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบก.อก.ภ.9 คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.9
ศชต.
พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รองผบช.ภ.9 คาดขอโยกมา รอง ผบช.ศชต.
พล.ต.ต.พัฒนวุฒิ อังคะนาวิน ผบก.ศฝร.ศชต.คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.นราธิวาส
พ.ต.อ.โพธิ สวยสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จ.ปัตตานี คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ปัตตานี
บช.ตชด.
พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง ผบก.สส.ตชด.คาดขึ้น รอง ผบช.ตชด.
พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ ผบก.ภ.จ.นราธิวาส คาดโยกมา ผบก.ตชด.ภ.4
บช.สตม.
พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบก.สส.สตม.คาดขึ้น รอง ผบช.สตม.
พล.ต.ต.วราวุธ ทวีชัยการ ผบก.อก.สตม.คาดโยกมา ผบก.สส.สตม.
พ.ต.อ.ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบก.สส.สตม. คาดขึ้น ผบก.อก.สตม.
บช.ก.
พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ผบก.ทท.คาดขึ้น รอง ผบช.ก.
พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ บก.ปทส.คาดโยกมา ผบก.ปคบ.
พ.ต.อ.อภิชัย ธิอามาตย์ รอง ผบก.ป.คาดขึ้น ผบก.ทท.
พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป. คาดขึ้น ผบก.ในบช.ก.
พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รอง ผบก.ปอท. คาดขึ้น ผบก.ปอท.
พ.ต.อ.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ รอง ผบก.ปทส. คาดขึ้น ผบก.ปทส.
บช.ปส.
พล.ต.ต.ชินภัทร สารสิน ผบก.ปส.3 คาดขึ้น รอง ผบช.ปส.
พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบก.สส.ภ.3 คาดขึ้น รอง ผบช.ปส.
พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รอง ผบช.ภ.1 คาดโยกมา รอง ผบช.ปส.
พล.ต.ต.ทนัย อภิชาตเสนี ผบก.สกัดกั้นและลำเลียงยาเสพติด บช.ปส.คาดโยกมา ผบก.ปส.3
หน่วยขึ้นตรง สตช.
พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ภ.จ.นครนายก คาดขึ้น รอง ผบช.ในสตช.
พ.ต.อ.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบก.สง.ยุทธศาสตร์ คาดขึ้น ผบก.สท.
พ.ต.อ.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบก.สปพ.คาดขึ้น ผบก.ในตร.
พ.ต.อ.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบก.สส.สตม.คาดขึ้น ผบก.ในตร.
พ.ต.อ.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รอง ผบก.สก.คาดขึ้น ผบก.สก.

ที่มา : http://www.facebook.com/KuRuSiKaki

Share Button
เรื่องที่น่าสนใจ


ความเห็นถูกปิด

บทความล่าสุด
  • สตช. เปิดรับ นสต. ประจำปี 57 (รอบที่ 2) เพิ่มอีก 5,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2) เปิดรับจำนวน 5,000 อัตรา โดยรับสมัคร สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5,000 อัตรา แบ่งเป็น - สายทั่วไป จำนวน 4,000 อัตรา - สายทหารเกณฑ์ จำนวน 1,000 อัตรา กำหนดการณ์ที่สำคัญ ประกาศรับสมัคร

  • ยอดรับสมัคร นสต.-สายเทคนิค ประจำปี พ.ศ.2557           ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.- 13 ส.ค.2557 นั้น ขณะนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่ีงกองการสอบได้สรุปผลการรับสมัคร อย่างไม่เป็นทางการ ไว้ตามตารางแนบท้ายนี้ ที่มา : กองการสอบ http://www.rcm.edupol.org/  

  • ข่าวเกี่ยวกับการสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557 (ล่าสุด 10 ก.พ.57) ข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 เกี่ยวกับการเปิดสอบของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ว่าหลังจากที่ ตร ได้ดำเนินการตามนโยบาย ก.ต.ช. ที่ให้มีการดำเนินการสอบเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร ปีละ 7500 อัตรา จำนวน 3 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการครบถ้วน ตามนโยบาย ก.ต.ช. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่กำลังวลของผู้ที่พลาดหวังจากการสอบดังกล่าว ว่า ต่อไปจะมีการเปิดสอบอีกหรือไม่ หรืออีกนานเท่าไร จึงจะมีการเปิดสอบอีก ในการนี้ ได้มีข่าวดี โดยเป็นแผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง

  • เทคนิคในการพิชิตสนามสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 2557   เทคนิคในการพิชิตสนามสอบ นายสิบตำรวจ 2557   1 ยึดหลักการ รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั 2 วิชาที่ใช้ในการทดสอบ มีอะไรบ้าง อะไรมีกี่คะแนน เรียงลำดับความสำคัญ ความถนัด 3 การเตรียมตัวพอสมควร (น้อมีการเตรียมตัวไม่น้อยกว่า 2 เดือน) 4 สุขภาพสมองที่ดี ต้องควบคู่กับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จำเป็นมากสำหรับ นสต. แม้จะผ่านข้อเขียน แต่ตกทดสอบร่างกาย ก็ไม่เกิดประโยชน์

  • บิ๊กตู่ ชงขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 8% ชง′บิ๊กตู่′เคาะขึ้นเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง ′คลัง′สรุปแผนแล้ว ตั้งเป้าเพิ่ม 8% ใช้งบเกือบ 6 หมื่นล้านบาท รอ′บิ๊กตู่′เคาะจ่าย ต.ค.นี้หรือ เม.ย.58 ททท.กระตุ้นท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับวงเงินที่จะใช้สำหรับการปรับเงินเดือนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้คงต้องรอนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ว่าจะประกาศให้ขึ้นเงินเดือนอัตราใด และคงต้องติดตามดูว่าจะเป็นเมื่อใด โดยการขึ้นเงินเดือนนั้นมี 3 ส่วน คือ

  • ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายงานอำนวยการ ประเภทไม่มียศ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายงานอำนวยการ ประเภทไม่มียศ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไดัรับอนุมัติจาก คสช. ให้เพิ่มอัตรากำลังพล จำนวน 5,000 อัตรา เข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประเภทไม่มียศ โดยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสายงานอำนวยการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะทำการสอบคัดเลือกจากบุคคลในพื้นที่นั้น ๆ โดยคุณสมบัติเบื้องต้น จะต้องมีคุณวุฒิด้านปริญญาตรี สำหรับสาขาใดบ้างนั้น สตช.ยังไม่ได้กำหนด (คาดว่าน่าจะเป็นสายสังคมศาสตร์, สายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ขณะนี้ เนื่องจากมีการแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 8 ที่ว่าด้วยข้าราชการตำรวจจะมีประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการร่าง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเดือน

5 อันดับข่าว HOT