แนะนำ www.จับคู่ย้าย.com ช่องทางใหม่ สำหรับการโยกย้ายตำแหน่ง

 

jubkooyaii

วิธีการดำเนินการ 

๑.๑ แบบคำร้องขอลงข้อมูลใน www.จับคู่ย้าย.com
(สามารถ Download ได้ภายใน Website) โดยให้กรอกข้อมูล
ให้ครบทุกช่อง
๑.๒ แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงไป
ในกรณีร้องขอ (สามารถ Download ได้ภายใน Website) โดยให้กรอก
ข้อมูลเฉพาะในส่วนครึ่งหน้าแรกเท่านั้น และในส่วนของความเห็น
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ไม่ต้องกรอก
(***หมายเหตุ : สำหรับ ข้าราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารข้อนี้)
๑.๓ สำเนาบัตรข้าราชการ ( ตำแหน่งปัจจุบันและยังไม่หมดอายุ )

๒.ขั้นตอนต่อไป

๒.๑ ผู้ใช้บริการ Scan เอกสารตามข้อ ๑.๑ – ๑.๓ และส่งเมล์มาที่ gensomyotteam@gmail.com
๒.๒ ทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการก่อนลงประกาศ จากนั้นเมื่อลงประกาศให้แล้ว จะมีข้อความแจ้งกลับไป
ที่อีเมล์ของผู้ใช้บริการ พร้อมกับ Reference number (Ref No.)
๒.๓ เมื่อประกาศของผู้ใช้บริการปรากฏบน Website แล้ว หากมีข้าราชการตำรวจคนใดสนใจที่จะสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกับผู้ใช้บริการ ขอให้ใช้
วิจารณญาณในการติดต่อพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางในการสลับตำแหน่งระหว่างกันและกัน หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการ
ทางด้านงานกำลังพล สามารถสอบถามข้อมูลโดยละเอียดได้ที่งานกำลังพลของท่าน
๒.๔ เมื่อผู้ใช้บริการตกลงใจที่จะจับคู่ในการสลับตำแหน่งกับผู้ใดแล้ว ขอให้นำหมายเลข Ref No. ตามข้อ ๒.๒ พร้อมกับชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้บริการ
มากรอกลงในส่วนของ “จับคู่แล้ว” เพื่อให้ประกาศของท่านไม่ปรากฎบนหน้า Website
๒.๕ ในกรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์ ทางทีมงานจะไม่ลงประกาศใน Website หากยังมีความต้องการในการขอโยกย้ายให้ดำเนินการส่งเอกสารมาอีกครั้ง

๓.สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาค้นหาตำแหน่ง

ให้ท่านใส่ตำแหน่ง/สังกัดของตัวท่านเอง และคลิกที่ปุ่ม “ค้นหาผู้ขอโยกย้าย” จากนั้น Website จะปรากฏฐานข้อมูลของผู้ที่ต้องการโยกย้าย
ไปยังตำแหน่งของท่าน ให้ท่านพิจารณาเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการจากผลการค้นหาที่ปรากฏ และติดต่อพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางในการสลับ
ตำแหน่งระหว่างกันและกัน

คำเตือนและข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้บริการ www.จับคู่ย้าย.com

๑. Website นี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้ข้าราชการตำรวจทุกสังกัด ทุกตำแหน่ง สามารถยื่นความประสงค์ในการสลับตำแหน่งของตน
กับข้าราชการตำรวจที่สนใจเท่านั้น
๒. ทีมงานไม่มีอำนาจหน้าที่และไม่มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือในการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการตำรวจทุกกรณี
๓. หากมีการติดต่อประสานมายังผู้ขอใช้บริการ โดยเสนอให้ความช่วยเหลือในการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งในลักษณะที่ส่อไปในทางทุจริต
เช่น การเรียกรับทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์อื่นใด หรือสิ่งแลกเปลี่ยนใดๆ ผู้บริหารและทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็น
และจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
๔. ทันทีที่วาระแต่งตั้งประจำปีของทุกระดับชั้นเสร็จสิ้น ทางทีมงานขอลบประกาศทั้งหมดที่ได้ลงไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การลงประกาศในวาระแต่งตั้งของปีต่อไป
๕. กรณีที่ท่านถูกโยกย้ายไปตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งมิใช่ตำแหน่งตามความประสงค์ของท่านที่ได้ลงประกาศไว้ถือว่าเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ทางทีมงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว
๖. ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาเฉพาะปัญหาและวิธีการใช้งานของ Website นี้เท่านั้น หมายเลขศูนย์บริการ ๐-๒๒๐๕-๓๔๑๐ หรือ ๐๘-๕๓๑๕-๓๑๓๑

เข้าใช้งานเวปไซต์ “จับคู่ย้าย”  http://www.xn--42ch8c7aa0gk8c4hl.com/Police_Matching/index.jsp

Share Button
เรื่องที่น่าสนใจ


ความเห็นถูกปิด

บทความล่าสุด
  • ข่าวเกี่ยวกับการสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557 (ล่าสุด 10 ก.พ.57) ข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 เกี่ยวกับการเปิดสอบของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ว่าหลังจากที่ ตร ได้ดำเนินการตามนโยบาย ก.ต.ช. ที่ให้มีการดำเนินการสอบเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร ปีละ 7500 อัตรา จำนวน 3 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการครบถ้วน ตามนโยบาย ก.ต.ช. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่กำลังวลของผู้ที่พลาดหวังจากการสอบดังกล่าว ว่า ต่อไปจะมีการเปิดสอบอีกหรือไม่ หรืออีกนานเท่าไร จึงจะมีการเปิดสอบอีก ในการนี้ ได้มีข่าวดี โดยเป็นแผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง

  • ข่าวเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557 จำนวน 2,000 อัตรา ข่าวการเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 จำนวน 2,000 อัตรา โดยแบ่งเป็น สาย ปริญญาตรี 800 ตำแหน่ง สาย จ่าดาบ 500 ตำแหน่ง สาย อายุ 50 ปีขึ้นไป 500 ตำแหน่ง สาย ปริญญาโท 200 ตำแหน่ง และรับจากบุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรี อายุ 18-35 ปี

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ศชต. รับนายสิบตำรวจ จำนวน 1,900 อัตรา ประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้อนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการณ์ ตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ (ศชต.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 1,900 อัตรา หลักสูตรฝึกอบรม 6 เดือน ปี 2557 แล้ว.. » » คุณสมบัติหลัก -เพศชายสูง 160 ซม.ขึ้นไป - ไม่มีรอยสักหรือเจาะหู -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว -วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

  • ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สตช. ที่จะเปิดรับสมัคร นสต.ปี 57 ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แบ่งออกเป็น 9 กองบังคับการ (บก.) คือ บก.น.1-9 ครอบคลุมเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีศูนย์ฝึกอบรมกลาง (บก.ฝรก.) เป็นศูนย์ฝึก ตั้งอยู่ ณ ศาลายา จังหวัดนครปฐม หน่วยงานหลัก ๆ ที่จะได้รับอัตราจัดสรรเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนครบาลครับ คือ น้อง ๆ จะต้องเข้าไปเป็นกำลังสับเปลี่ยนกับรุ่นพี่ ในหน่วยงานหลัก

  • การแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.ตร. ระดับ รอง สว.-ผบ.หมู่ ประจำปี 2556   กำหนดการ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผบ.หมู่ ประจำปี 2556 มีกำหนดการที่สำคัญ ๆ ดังนี้ครับ 1 ให้ทุกหน่วยดำเนินการและให้มีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกัน วันนที่ 21 เม.ย.2557 และคำสั่งมีผล วันที่ 1 พ.ค.2557 2 กรณีหน่วยงานมีความประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบ 2 ปี แต่เพื่อประโยชน์กับราชการ ให้หน่วยยื่นขอยกเว้นหลักเกณฑ์ ผ่าน ทพ.

5 อันดับข่าว HOT