แนะนำ www.จับคู่ย้าย.com ช่องทางใหม่ สำหรับการโยกย้ายตำแหน่ง

 

jubkooyaii

วิธีการดำเนินการ 

๑.๑ แบบคำร้องขอลงข้อมูลใน www.จับคู่ย้าย.com
(สามารถ Download ได้ภายใน Website) โดยให้กรอกข้อมูล
ให้ครบทุกช่อง
๑.๒ แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงไป
ในกรณีร้องขอ (สามารถ Download ได้ภายใน Website) โดยให้กรอก
ข้อมูลเฉพาะในส่วนครึ่งหน้าแรกเท่านั้น และในส่วนของความเห็น
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ไม่ต้องกรอก
(***หมายเหตุ : สำหรับ ข้าราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารข้อนี้)
๑.๓ สำเนาบัตรข้าราชการ ( ตำแหน่งปัจจุบันและยังไม่หมดอายุ )

๒.ขั้นตอนต่อไป

๒.๑ ผู้ใช้บริการ Scan เอกสารตามข้อ ๑.๑ – ๑.๓ และส่งเมล์มาที่ gensomyotteam@gmail.com
๒.๒ ทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการก่อนลงประกาศ จากนั้นเมื่อลงประกาศให้แล้ว จะมีข้อความแจ้งกลับไป
ที่อีเมล์ของผู้ใช้บริการ พร้อมกับ Reference number (Ref No.)
๒.๓ เมื่อประกาศของผู้ใช้บริการปรากฏบน Website แล้ว หากมีข้าราชการตำรวจคนใดสนใจที่จะสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกับผู้ใช้บริการ ขอให้ใช้
วิจารณญาณในการติดต่อพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางในการสลับตำแหน่งระหว่างกันและกัน หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการ
ทางด้านงานกำลังพล สามารถสอบถามข้อมูลโดยละเอียดได้ที่งานกำลังพลของท่าน
๒.๔ เมื่อผู้ใช้บริการตกลงใจที่จะจับคู่ในการสลับตำแหน่งกับผู้ใดแล้ว ขอให้นำหมายเลข Ref No. ตามข้อ ๒.๒ พร้อมกับชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้บริการ
มากรอกลงในส่วนของ “จับคู่แล้ว” เพื่อให้ประกาศของท่านไม่ปรากฎบนหน้า Website
๒.๕ ในกรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์ ทางทีมงานจะไม่ลงประกาศใน Website หากยังมีความต้องการในการขอโยกย้ายให้ดำเนินการส่งเอกสารมาอีกครั้ง

๓.สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาค้นหาตำแหน่ง

ให้ท่านใส่ตำแหน่ง/สังกัดของตัวท่านเอง และคลิกที่ปุ่ม “ค้นหาผู้ขอโยกย้าย” จากนั้น Website จะปรากฏฐานข้อมูลของผู้ที่ต้องการโยกย้าย
ไปยังตำแหน่งของท่าน ให้ท่านพิจารณาเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการจากผลการค้นหาที่ปรากฏ และติดต่อพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางในการสลับ
ตำแหน่งระหว่างกันและกัน

คำเตือนและข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้บริการ www.จับคู่ย้าย.com

๑. Website นี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้ข้าราชการตำรวจทุกสังกัด ทุกตำแหน่ง สามารถยื่นความประสงค์ในการสลับตำแหน่งของตน
กับข้าราชการตำรวจที่สนใจเท่านั้น
๒. ทีมงานไม่มีอำนาจหน้าที่และไม่มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือในการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการตำรวจทุกกรณี
๓. หากมีการติดต่อประสานมายังผู้ขอใช้บริการ โดยเสนอให้ความช่วยเหลือในการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งในลักษณะที่ส่อไปในทางทุจริต
เช่น การเรียกรับทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์อื่นใด หรือสิ่งแลกเปลี่ยนใดๆ ผู้บริหารและทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็น
และจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
๔. ทันทีที่วาระแต่งตั้งประจำปีของทุกระดับชั้นเสร็จสิ้น ทางทีมงานขอลบประกาศทั้งหมดที่ได้ลงไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การลงประกาศในวาระแต่งตั้งของปีต่อไป
๕. กรณีที่ท่านถูกโยกย้ายไปตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งมิใช่ตำแหน่งตามความประสงค์ของท่านที่ได้ลงประกาศไว้ถือว่าเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ทางทีมงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว
๖. ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาเฉพาะปัญหาและวิธีการใช้งานของ Website นี้เท่านั้น หมายเลขศูนย์บริการ ๐-๒๒๐๕-๓๔๑๐ หรือ ๐๘-๕๓๑๕-๓๑๓๑

เข้าใช้งานเวปไซต์ “จับคู่ย้าย”  http://www.xn--42ch8c7aa0gk8c4hl.com/Police_Matching/index.jsp

Share Button
เรื่องที่น่าสนใจ


ความเห็นถูกปิด

บทความล่าสุด
  • สตช. เปิดรับ นสต. ประจำปี 57 (รอบที่ 2) เพิ่มอีก 5,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2) เปิดรับจำนวน 5,000 อัตรา โดยรับสมัคร สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5,000 อัตรา แบ่งเป็น - สายทั่วไป จำนวน 4,000 อัตรา - สายทหารเกณฑ์ จำนวน 1,000 อัตรา กำหนดการณ์ที่สำคัญ ประกาศรับสมัคร

  • ยอดรับสมัคร นสต.-สายเทคนิค ประจำปี พ.ศ.2557           ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.- 13 ส.ค.2557 นั้น ขณะนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่ีงกองการสอบได้สรุปผลการรับสมัคร อย่างไม่เป็นทางการ ไว้ตามตารางแนบท้ายนี้ ที่มา : กองการสอบ http://www.rcm.edupol.org/  

  • ข่าวเกี่ยวกับการสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557 (ล่าสุด 10 ก.พ.57) ข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 เกี่ยวกับการเปิดสอบของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ว่าหลังจากที่ ตร ได้ดำเนินการตามนโยบาย ก.ต.ช. ที่ให้มีการดำเนินการสอบเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร ปีละ 7500 อัตรา จำนวน 3 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการครบถ้วน ตามนโยบาย ก.ต.ช. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่กำลังวลของผู้ที่พลาดหวังจากการสอบดังกล่าว ว่า ต่อไปจะมีการเปิดสอบอีกหรือไม่ หรืออีกนานเท่าไร จึงจะมีการเปิดสอบอีก ในการนี้ ได้มีข่าวดี โดยเป็นแผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง

  • การจัดลำดับความอาวุโสของข้าราชการตำรวจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ออกประกาศฉบับที่ 89 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ… วันที่ 14 ก.ค.2557  คสช.ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 89/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เพื่อให้การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ เป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งและโยกย้าย ให้จัดลำดับอาวุโส ดังต่อไปนี้ (1) ผู้มียศสูงกว่า (ไม่รวมถึงยศที่ได้รับจากการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ) เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า (2) ถ้ามียศเท่ากัน ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับนั้นในกรมตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินานกว่า เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า

  • เทคนิคในการพิชิตสนามสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 2557   เทคนิคในการพิชิตสนามสอบ นายสิบตำรวจ 2557   1 ยึดหลักการ รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั 2 วิชาที่ใช้ในการทดสอบ มีอะไรบ้าง อะไรมีกี่คะแนน เรียงลำดับความสำคัญ ความถนัด 3 การเตรียมตัวพอสมควร (น้อมีการเตรียมตัวไม่น้อยกว่า 2 เดือน) 4 สุขภาพสมองที่ดี ต้องควบคู่กับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จำเป็นมากสำหรับ นสต. แม้จะผ่านข้อเขียน แต่ตกทดสอบร่างกาย ก็ไม่เกิดประโยชน์

  • บิ๊กตู่ ชงขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 8% ชง′บิ๊กตู่′เคาะขึ้นเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง ′คลัง′สรุปแผนแล้ว ตั้งเป้าเพิ่ม 8% ใช้งบเกือบ 6 หมื่นล้านบาท รอ′บิ๊กตู่′เคาะจ่าย ต.ค.นี้หรือ เม.ย.58 ททท.กระตุ้นท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับวงเงินที่จะใช้สำหรับการปรับเงินเดือนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้คงต้องรอนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ว่าจะประกาศให้ขึ้นเงินเดือนอัตราใด และคงต้องติดตามดูว่าจะเป็นเมื่อใด โดยการขึ้นเงินเดือนนั้นมี 3 ส่วน คือ

5 อันดับข่าว HOT