แนะนำ www.จับคู่ย้าย.com ช่องทางใหม่ สำหรับการโยกย้ายตำแหน่ง

 

jubkooyaii

วิธีการดำเนินการ 

๑.๑ แบบคำร้องขอลงข้อมูลใน www.จับคู่ย้าย.com
(สามารถ Download ได้ภายใน Website) โดยให้กรอกข้อมูล
ให้ครบทุกช่อง
๑.๒ แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงไป
ในกรณีร้องขอ (สามารถ Download ได้ภายใน Website) โดยให้กรอก
ข้อมูลเฉพาะในส่วนครึ่งหน้าแรกเท่านั้น และในส่วนของความเห็น
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ไม่ต้องกรอก
(***หมายเหตุ : สำหรับ ข้าราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารข้อนี้)
๑.๓ สำเนาบัตรข้าราชการ ( ตำแหน่งปัจจุบันและยังไม่หมดอายุ )

๒.ขั้นตอนต่อไป

๒.๑ ผู้ใช้บริการ Scan เอกสารตามข้อ ๑.๑ – ๑.๓ และส่งเมล์มาที่ gensomyotteam@gmail.com
๒.๒ ทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการก่อนลงประกาศ จากนั้นเมื่อลงประกาศให้แล้ว จะมีข้อความแจ้งกลับไป
ที่อีเมล์ของผู้ใช้บริการ พร้อมกับ Reference number (Ref No.)
๒.๓ เมื่อประกาศของผู้ใช้บริการปรากฏบน Website แล้ว หากมีข้าราชการตำรวจคนใดสนใจที่จะสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกับผู้ใช้บริการ ขอให้ใช้
วิจารณญาณในการติดต่อพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางในการสลับตำแหน่งระหว่างกันและกัน หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการ
ทางด้านงานกำลังพล สามารถสอบถามข้อมูลโดยละเอียดได้ที่งานกำลังพลของท่าน
๒.๔ เมื่อผู้ใช้บริการตกลงใจที่จะจับคู่ในการสลับตำแหน่งกับผู้ใดแล้ว ขอให้นำหมายเลข Ref No. ตามข้อ ๒.๒ พร้อมกับชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้บริการ
มากรอกลงในส่วนของ “จับคู่แล้ว” เพื่อให้ประกาศของท่านไม่ปรากฎบนหน้า Website
๒.๕ ในกรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์ ทางทีมงานจะไม่ลงประกาศใน Website หากยังมีความต้องการในการขอโยกย้ายให้ดำเนินการส่งเอกสารมาอีกครั้ง

๓.สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาค้นหาตำแหน่ง

ให้ท่านใส่ตำแหน่ง/สังกัดของตัวท่านเอง และคลิกที่ปุ่ม “ค้นหาผู้ขอโยกย้าย” จากนั้น Website จะปรากฏฐานข้อมูลของผู้ที่ต้องการโยกย้าย
ไปยังตำแหน่งของท่าน ให้ท่านพิจารณาเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการจากผลการค้นหาที่ปรากฏ และติดต่อพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางในการสลับ
ตำแหน่งระหว่างกันและกัน

คำเตือนและข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้บริการ www.จับคู่ย้าย.com

๑. Website นี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้ข้าราชการตำรวจทุกสังกัด ทุกตำแหน่ง สามารถยื่นความประสงค์ในการสลับตำแหน่งของตน
กับข้าราชการตำรวจที่สนใจเท่านั้น
๒. ทีมงานไม่มีอำนาจหน้าที่และไม่มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือในการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการตำรวจทุกกรณี
๓. หากมีการติดต่อประสานมายังผู้ขอใช้บริการ โดยเสนอให้ความช่วยเหลือในการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งในลักษณะที่ส่อไปในทางทุจริต
เช่น การเรียกรับทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์อื่นใด หรือสิ่งแลกเปลี่ยนใดๆ ผู้บริหารและทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็น
และจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
๔. ทันทีที่วาระแต่งตั้งประจำปีของทุกระดับชั้นเสร็จสิ้น ทางทีมงานขอลบประกาศทั้งหมดที่ได้ลงไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การลงประกาศในวาระแต่งตั้งของปีต่อไป
๕. กรณีที่ท่านถูกโยกย้ายไปตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งมิใช่ตำแหน่งตามความประสงค์ของท่านที่ได้ลงประกาศไว้ถือว่าเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ทางทีมงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว
๖. ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาเฉพาะปัญหาและวิธีการใช้งานของ Website นี้เท่านั้น หมายเลขศูนย์บริการ ๐-๒๒๐๕-๓๔๑๐ หรือ ๐๘-๕๓๑๕-๓๑๓๑

เข้าใช้งานเวปไซต์ “จับคู่ย้าย”  http://www.xn--42ch8c7aa0gk8c4hl.com/Police_Matching/index.jsp

Share Button
เรื่องที่น่าสนใจ


ความเห็นถูกปิด

บทความล่าสุด
  • บก.ทท. เปิดรับบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นนายตำรวจชั้้นสัญญาบัตร 40 อัตรา (ตำรวจท่องเที่ยว) บก.ทท.เปิดรับบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นนายตำรวจชั้้นสัญญาบัตร 40 อัตรา แผนการดำเนินการสอบคัดเลือก  -         ออกประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่  20 พ.ย.2557 -         รับสมัครทางอินเตอร์เนท ทาง www.policeadmission.org เท่านั้น  วันที่ 1-25 ธ.ค.2557 -         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 6 ก.พ.2558 -         สอบข้อเขียน วันที่ 15 ก.พ. 2558 -         ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่

  • สตช. จะเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 57 จำนวน 450 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีแผนการที่จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ป.ตรี ป.โท สายงานต่าง ๆ เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 450 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก 1  รอง สว.ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.โท ทางกฎหมาย หรือ เนติฯ) 2

  • ร่างแผนการดำเนินการคัดเลือก นสต. ประจำปี 2557 (รอบที่ 2) งบประมาณปี 2558 จำนวน 5000 อัตรา ร่างแผนการดำเนินการคัดเลือก นสต. ประจำปี 2557 (รอบที่ 2) งบประมาณปี 2558 จำนวน 5000 อัตรา ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ดำเนินการการรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 6,600 อัตรา ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการอนุมัติอัตราให้เพิ่มเติมอีกจำนวน

  • สตช.จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ดำเนินการการรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 6,600 อัตรา ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการอนุมัติอัตราให้เพิ่มเติมอีกจำนวน 5000 อัตรา แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกไปแล้ว ทำให้อัตราที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเพิ่มเติมไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงได้มีการดำเนินการเปิดสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

  • ข่าวเกี่ยวกับการสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557 (ล่าสุด 10 ก.พ.57) ข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 เกี่ยวกับการเปิดสอบของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ว่าหลังจากที่ ตร ได้ดำเนินการตามนโยบาย ก.ต.ช. ที่ให้มีการดำเนินการสอบเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร ปีละ 7500 อัตรา จำนวน 3 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการครบถ้วน ตามนโยบาย ก.ต.ช. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่กำลังวลของผู้ที่พลาดหวังจากการสอบดังกล่าว ว่า ต่อไปจะมีการเปิดสอบอีกหรือไม่ หรืออีกนานเท่าไร จึงจะมีการเปิดสอบอีก ในการนี้ ได้มีข่าวดี โดยเป็นแผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง

  • ประกาศผลสอบข้อเขียน นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 6,600 อัตรา และเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายเทคนิค จำนวน 200 อัตรา และได้มีการสอบข้อเขียนไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2557 แล้วนั้น วันที่ 8 ก.ย.2557 กองบัญชาการศึกษา โดยกองการสอบ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ดังนี้ บช.ศ. ผลสอบออกแล้ว ภาค 1 ผลสอบออกแล้ว

5 อันดับข่าว HOT