General zone > ห้อง ประดับดาว

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตร 2556 (7000/3)

<< < (4/4)

chalreampol:
อัพเดทข่าวการสอบนายร้อย 2556  กันครับ จาก กระดานสนทนา ภ.4  (กระดานสนทนา ตำรวจภูธร ภาค 4  ห้องรักความก้าวหน้า)

chalreampol:
ลงตัวแล้วครับ  สิ้นสุดการรอคอยสอบตำรวจ นายร้อย ภายใน 7000/3

การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

พ.ศ. 2556

จำนวน 7,000 + 500 ตำแหน่ง 
 

                 1. การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556
                     ของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ตร. จำนวน  7,000  ตำแหน่ง       

สอบวันที่  28  เม.ย. 2556
                   

                 2. การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปฯ เป็นข้าราชการตำรวจ
                     ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556  จำนวน  500  ตำแหน่ง                               

สอบวันที่   9  พ.ค.  2556

                   

**หมายเหตุ : 1. วันสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามอนุมัติ ตร.
                                     2. สำหรับจำนวน  ตำแหน่งและอัตรา ที่แต่ละหน่วยได้รับการจัดสรรเท่าใดนั้น
                                         โปรดติดตามข่าวสารประมาณช่วงปลายเดือน  มี.ค.2556   

ที่มากองการสอบ   http://rcm.edupol.org/head3/h39.html

chalreampol:
และแล้วข้าราชการตำรวจชั้นประทวนก็ได้เฮ  โอกาสสอบนายร้อยตำรวจมาอีกแล้ว  ไม่ได้ฝันลมๆ แล้งๆ  สอบราชการดอทคอมก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนจะได้มีโอกาสก้าวหน้าในการรับราชการ   สำหรับรอบนี้การสอบตำรวจนายร้อยก็ถือว่ารอมานานพอสมควรเมื่อเทียบกับแผนกำหนดการที่เลื่อนไปเลื่อ่นมาจับสถานการณ์ไม่ได้    เวลานี้คงไม่ต้องลุ้นแล้ว  กำหนดการออกมาแล้ว   แน่นอน  สอบนายร้อยตำรวจ 2556   
รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
http://sobrajakan.com/article/topic-34165.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version