Sponsored Links

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เล่าสู่กันฟัง / Re: เรา ไม่ได้-ไม่รักกัน
« กระทู้ล่าสุด โดย Ninjanakap เมื่อ 29 กรกฎาคม 2014 16:05:16  »
จะมีใครสักคนไหมนะที่จะอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นสถานะการณ์ไหน มีสักคนไหมที่ดีกับเราได้ขนาดนี้
รักใครก็ควรรีบบอกดีกว่านะ
2
ลานธรรม / Re: "ขอบคุณ" โดยท่าน ว. วชิรเมธี?
« กระทู้ล่าสุด โดย Ninjanakap เมื่อ 29 กรกฎาคม 2014 15:52:57  »
บทความดีมีสาระ อ่านแล้วได้ประโยชน์มากเลย
3
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี2557 โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา ดังนี้
ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา แยกเป็น ระดับปริญญาโท 2 อัตรา ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และ สาขาคณิตศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา ในสาขา การวัดและประเมินผลการศึกษา ( 1 อัตรา)
วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)
สาขาวิชาบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร(4 อัตรา)
สาขานิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ( 1 อัตรา)
สาขาสถิติ/สถิติศาสตร์/สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์ ( 1 อัตรา)
สาขาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ ( 1 อัตรา) ส าขา ภาษาอังกฤษ ( 2 อัตรา)
สาขาการวัดผลการศึกษา ( 1 อัตรา) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับเฉพาะเพศชาย ( 2อัตรา)
สาขาพุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และ เปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล/สมุทรศาสตร์ รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)
ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 31 อัตรา แยกเป็น ระดับ ปวส.
สาขาการบัญชี 25 อัตรา (ชาย/หญิง) และ ระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา 6อัตรา (เฉพาะเพศหญิง)มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน2557

สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และ มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557
สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ โทร. 0 2475 4671

ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ ชั้น 2 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ (ข้างซอยรพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ กิจการอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ และ ภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการ สัตหีบ สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี
ฝั่งถนนอิสรภาพ) ตั้งแต่ 1 - 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 02 475 4671 และอาคารนันทสวัสดิการ โทร.02 475 5427
5
ข่าวการเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 จำนวน 810 อัตรา โดยแบ่งเป็น

1 คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่ออบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 500 อัตรา

1.1 กลุ่มผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี

1.1.1 สายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 200 อัตรา

1.1.2 สายงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 150 อัตรา

1.2 กลุ่มไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ่า-ดาบ)

1.2.1 สายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 100 อัตรา

1.2.2 สายงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 50 อัตรา

2 บุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 310 อัตรา

2.1 รอง สว.ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.โท ทางกฎหมาย หรือ เนติฯ)

2.2 รอง สว.ทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

2.3 รอง สว.ทำหน้าที่การเงิน จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี)

2.4 รอง สว.ทำหน้าที่บริการทางการศึกษา จำนวน 10 อัตรา
6
ตำรวจภูธรภาค 8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2557 จำนวน 600 อัตรา  ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ ศฝร.ภ.8 ครับ
http://school8.education.police.go.th/

หรือ Download จาก Link ด้านล่างนี้
http://www.policebd51online.com/wp-content/uploads/p_8.pdf
8
กำหนดสอบตำรวจ (สายเทคนิค) ให้ใช้ วุฒิ ปวช หรือเทียบเท่าสมัคร
**ไม่มี วุฒิ ปวช ...ใช้ ปวส.หรือ ป.ตรี สมัครแทนได้ไหมครับ
9
ในการปรับฐานเงินเดือนครั้งสุดท้ายนี้ จากที่ผมลองคำนวณเอง ตัวอย่าง 7000/2(คิดเองตามที่เข้าใจจากข้อมูลกองอัตรา)  โดยการนับเงินเดือนล่าสุดในเดือนมกราคม2557  ส1 ขั้น 16.5  จำนวน 14070   ได้รับเพิ่ม 3ขั้น เป็น 19.5 จำนวน 15920 โดยยังไม่นับขั้นของปีนี้ ส่วนตัวปีนี้ได้ 2 ขั้น เป็น 21.5  จำนวน   17200  (รวมขั้นตุลา2557) ได้ตกเบิกหลังหักค่าครองชีพคงเหลือตังติดกระเป๋าไม่มาก(ส่วนนี้คำนวณเองนะครับจากเอกสาร) เมื่อไปติดต่อราชการที่ ภ.จว.  ได้พบพี่สาวใจดีที่ทำเรื่องนี้อยู่โดยตรงเดินมาทักว่า..... ได้เยอะนะ ผมก็เอาเอกสารที่ผมคิดให้ดู ว่านี่ครับ ผมได้17200 รวมขั้นตุลาแล้วนะ   แกว่าไม่ใช้คิดง่ายๆแบบนั้น น้องได้มากกว่านั้นอีกประมาณ18000 เผลอ 19000 นู้น  เพราะต้องคิดต้องปรับตั้งแต่ประทวน ที่ใช้วุฒิ ปวช เทียบก่อน(เราฟังก็ดีใจเพิ่มขึ้นไปอีก) แกว่า เงินเดือนเพิ่มเยอะแต่ตกเบิกไม่มากนะของน้องก็หมื่นกว่าๆ  ดูของพี่สิ ตกเบิกได้แค่ 4000กว่าเอง   เล่าให้ฟังเพื่อความสบายใจเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่  กำหนดให้เสร็จก่อน 18 กค 57  แต่ที่นี่ยังนิ่งกันอยู่เลยหนังสือก็มาไม่ถึงโรงพักเลย รออย่างเดียว   
10
วันนี้มาต่อด้วยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (พรบ.ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป)

บัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งประเภทผู้บริหาร

ดํารงตําแหน่งระดับ                     อัตราที่ได้รับ
๑. ดํารงตําแหน่งระดับสูง             ๒๐,๐๐๐.-บาท
๒. ดํารงตําแหน่งระดับต้น             ๑๘,๐๐๐.-บาท

อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งประเภทผู้อํานวยการ

ดํารงตําแหน่งระดับ                    อัตราที่ได้รับ
๑. ดํารงตําแหน่งระดับสูง             ๑๘,๐๐๐.-บาท
๒. ดํารงตําแหน่งระดับต้น             ๑๖,๐๐๐.-บาท

อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งประเภทวิชาการ

ดํารงตําแหน่งระดับ                                                                                 อัตราที่ได้รับ
๑. ดํารงตําแหน่งระดับที่ปรึกษา                                                               ๒๐,๐๐๐.-บาท
๒. ดํารงตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ                                                             ๒๐,๐๐๐.-บาท
๓. ดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ                                                              ๑๘,๐๐๐.-บาท
๔ ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ                                                      ๑๖,๐๐๐.-บาท
๕. ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ครบ ๒ ปี                                                ๑๔,๐๐๐.-บาท
๖. ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ                                                            ๑๒,๐๐๐.-บาท
๗. ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ บรรจุวุฒิปริญญาเอก และพ้นทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการบรรจุวุฒิ ปริญญาโท ครบ ๒ ปี
หรือดํารงตําแหน่งระดับปฏิ บัติ การบรรจุวุฒิ ปริญญาตรี ครบ ๔ ปี                       ๑๐,๐๐๐.-บาท
๘. ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ บรรจุวุฒิปริญญาโท และพ้นทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ บรรจุใช้วุฒิปริญญาตรี ครบ ๒ ปี      ๘,๐๐๐.-บาท
๙. ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ และพ้นทดลองปฏิ บัติหน้าที่ราชการ                     ๖,๐๐๐.-บาท

อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งประเภททั่วไป

ดํารงตําแหน่งระดับ                                                                                     อัตราที่ได้รับ
๑. ดํารงตําแหน่งระดับทักษะพิเศษ                                                                ๑๘,๐๐๐.-บาท
๒. ดํารงตําแหน่งระดับอาวุโส ครบ ๓ ปี                                                           ๑๖,๐๐๐.-บาท
๓. ดํารงตําแหน่งระดับอาวุโส                                                                       ๑๔,๐๐๐.-บาท
๔ ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน ครบ ๓ ปี                                                      ๑๒,๐๐๐.-บาท
๕. ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน                                                                 ๑๐,๐๐๐.-บาท
๖. ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน บรรจุวุฒิ ปวส. ครบ ๔ ปี หรือดํารงตําแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน บรรจุวุฒิ ปวช., ม.๖ หรือ ม. ๓ ครบ ๗ ปี                                      ๘,๐๐๐.-บาท
๗. ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน บรรจุวุฒิ ปวส. ครบ ๒ ปี หรือดํารงตําแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน บรรจุวุฒิ ปวช., ม.๖ หรือ ม. ๓ ครบ ๕ ปี                                      ๖,๐๐๐.-บาท
๘. ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน บรรจุวุฒิ ปวส. และพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน บรรจุวุฒิ ปวช., ม.๖ หรื อ ม. ๓ ครบ ๓ ปี       ๔,๐๐๐.-บาท
๙. ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน บรรจุวุฒิ ปวช., ม.๖ หรือ ม. ๓ และพ้น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                          ๒,๐๐๐.-บาท

*****สรุปคราวๆ ก็คือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ซี ละ ๒,๐๐๐ บาท นั่นเอง*******

อ้างอิง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
หน้า: [1] 2 3 ... 10
Sponsored Links