กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
Update : สนใจสมัครได้ที่คุณอารยา
โทร. 088-8739629 , 083-2330713
อย่าลืม!!  จดรหัส M199594  เข้ามาติดต่องานคะ
2
PARTTIME:หางานพาร์ทไทม์ เสาร์อาทิตย์: PART-TIME:พาร์ทไทม์ ทำที่บ้าน: PARTTIMEนักเรียนนักศึกษา |PARTTIMEวันหยุดเสาร์อาทิตย์ | JOB เสาร์อาทิตย์ | PARTTIMEพิเศษ | JOBตอนเย็น | งานPARTTIME |หลังเลิกเรียน | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | อินเตอร์เน็ต | JOB HOT | PART TIME คีย์ข้อมูล |งานเสริมรับมาทําที่บ้าน | PART TIME 2558 |PART TIME 2015| PART TIME 2558| PARTTIME2015 |งานเสริมรับมาทําที่บ้าน | PART TIME 2558 | งานเสริม รายได้ดี | งานพิเศษ PART TIME | งานพิเศษ รายได้ดี | งานพิเศษ 2558 | งานพิเศษ ปิดเทอม | PART TIME นักเรียนนักศึกษา
คุณสมบัติ
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 2-3 ชั่วโมง
3. ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้ามาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)
ลักษณะการทำงาน
เป็นการกระจายสื่อทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์และรายละเอียดของงานจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ใช่งานขายสินค้า
สถานที่ทำงาน
- ที่บ้าน
- ที่ทำงาน
- ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ทั่วไป
- ทุกมุมโลกที่มีอินเตอร์เน็ต
เอกสารที่ใช้
1.  สำเนาบัตรประชาชน
2.  สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก   ยกเว้น ธกส.  ออมสิน
3.  กรุณาจดรหัส  M-201504  เข้ามาติดต่อด้วย
สนใจติดต่อ   คุณอารยาโทร. 088-8739629 , 086-4025434 , 083-2330713 
อย่าลืม!!  จดรหัส   M-201504  เข้ามาติดต่อด้วย
สถานที่ติดต่อ : ห้าง MAX VALU ( ตรงข้าม ม.ราชภัฏพระนคร ) ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.    (  เปิดทำการทุกวัน  )
3
วันนี้มาต่อด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ จะได้รับเงินเพิ่มแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

ประเภทที่ ๑  ข้าราชการตามข้อ ๕ (๑) และ
ข้อ ๕ (๒) ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ ๖ คือ มีวุฒิเนติ หรือ ป.โท ทางกฏหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ ที่ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๕ (๑) ประเภทบริหารระดับสูง/ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                                                 ได้รับเงินเพิ่มในอัตรา    ๒๓,๐๐๐ บาท
๕ (๑) ประเภทบริหารระดับต้น/ประเภทอำนวยการระดับสูง/ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ/ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ       ๑๙,๑๐๐ บาท
๕ (๒) ประเภทอำนวยการระดับต้น/ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ                                                                  ๑๕,๙๐๐ บาท
๕ (๒) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ                                                                                                          ๑๓,๒๐๐ บาท
๕ (๒) ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ครบ ๔ ปี                                                                                               ๑๑,๐๐๐ บาท
๕ (๒) ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ครบ ๒ ปี                                                                                                 ๘,๘๐๐ บาท
๕ (๒) ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ซึ่งพ้นทดลองราชการ                                                                                   ๗,๐๐๐ บาท

ประเภทที่ ๒  ข้าราชการตามข้อ ๕ (๓) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ ๗ คือ มีประสบการณ์ และมีวุฒิ ป.ตรี ทางกฏหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ และ
ข้าราชการตามข้อ ๕ (๒) ซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ คือ ไม่มีวุฒิเนติ หรือ ป.โท ทางกฏหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ ที่ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๕ (๒)(๓) ประเภทอำนวยการระดับต้น/ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ                               ได้รับเงินเพิ่มในอัตรา      ๘,๐๐๐ บาท
๕ (๒)(๓) ประเภททั่วไประดับอาวุโส/ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ                                                                     ๖,๖๐๐ บาท
๕ (๒)(๓) ประเภททั่วไประดับชำนาญงาน/ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ครบ ๔ ปี                                                    ๕,๕๐๐ บาท
๕ (๒)(๓) ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ครบ ๒ ปี                                                                                           ๔,๔๐๐ บาท
๕ (๒)(๓) ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ซึ่งพ้นทดลองราชการ                                                                             ๓,๕๐๐ บาท

อ้างอิง ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งข้าราชการของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘
4
รับด่วน !! คนคีย์ข้อมูล (Part Time) ทำงานที่บ้าน

ลักษณะงาน :
>> คีย์ข้อมูล ตามข้อมูลงานที่จัดเตรียมไว้ให้
>> สามารถรับงานทำที่บ้านได้ วันละ 2-3 ชั่วโมง

คุณสมบัติ :
>> อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
>> ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตพื้นฐานได้
>> มีเวลาว่างอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง
>> รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสาร :
>>  สำเนาบัตรประชาชน
>>  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
เปิดรับสมัครทุกวัน : 08.30 น. – 16.00 น.
>>  กรุณาจดรหัส  M . 201504  นี้มาติดต่องาน

สนใจติดต่อด่วน : คุณ ฉัตรพี
( โทร.   099-1656801  ,  089-6637013   )

เปิดรับ : เฉพาะคนที่พักอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น
6
parttime:หางานพาร์ทไทม์ รายได้ดี:PART-TIME:พาร์ทไทม์เสาร์อาทิตย์:PARTTIMEนักเรียนนักศึกษา |PARTTIMEวันหยุดเสาร์อาทิตย์ | job เสาร์อาทิตย์ | PARTTIMEพิเศษ | jobตอนเย็น | งานparttime |หลังเลิกเรียน | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | อินเตอร์เน็ต | job hot | part time คีย์ข้อมูล |งานเสริมรับมาทําที่บ้าน | part time 2558 |part time 2015| part time 2558| parttime2015 | งานเสริมรับมาทําที่บ้าน | part time 2558 | งานเสริม รายได้ดี | งานพิเศษ part time | งานพิเศษ รายได้ดี | งานพิเศษ 2558 | งานพิเศษ ปิดเทอม | part time นักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมเว็บไซต์หางาน
งาน part time 2558
งาน พิเศษ  2558
งานอาชีพเสริม  2558
7
รับด่วน !! คนคีย์ข้อมูล (Part Time) ทำงานที่บ้าน

ลักษณะงาน :
>> คีย์ข้อมูล ตามข้อมูลงานที่จัดเตรียมไว้ให้
>> สามารถรับงานทำที่บ้านได้ วันละ 2-3 ชั่วโมง

คุณสมบัติ :
>> อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
>> ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตพื้นฐานได้
>> มีเวลาว่างอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง
>> รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสาร :
>>  สำเนาบัตรประชาชน
>>  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
>>  กรุณาจดรหัส  M . 201504  นี้มาติดต่องาน

สนใจติดต่อด่วน : คุณ ฉัตรพี
( โทร.   099-1656801  ,  089-6637013   )

เปิดรับ : เฉพาะคนที่พักอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น
เปิดรับสมัครทุกวัน : 08.30 น. – 16.00 น.
8
parttime:หางานพาร์ทไทม์ เสาร์อาทิตย์: PART-TIME:พาร์ทไทม์ ทำที่บ้าน: PARTTIMEนักเรียนนักศึกษา |PARTTIMEวันหยุดเสาร์อาทิตย์ | job เสาร์อาทิตย์ | PARTTIMEพิเศษ | jobตอนเย็น | งานparttime |หลังเลิกเรียน | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | อินเตอร์เน็ต | job hot | part time คีย์ข้อมูล |งานเสริมรับมาทําที่บ้าน | part time 2558 |part time 2015| part time 2558| parttime2015 |งานเสริมรับมาทําที่บ้าน | part time 2558 | งานเสริม รายได้ดี | งานพิเศษ part time | งานพิเศษ รายได้ดี | งานพิเศษ 2558 | งานพิเศษ ปิดเทอม | part time นักเรียนนักศึกษา
คุณสมบัติ
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 2-3 ชั่วโมง
3. ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้ามาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)

ลักษณะการทำงาน
เป็นการกระจายสื่อทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์และรายละเอียดของงานจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ใช่งานขายสินค้า
สถานที่ทำงาน
- ที่บ้าน
- ที่ทำงาน
- ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ทั่วไป
- ทุกมุมโลกที่มีอินเตอร์เน็ต

เอกสารที่ใช้
1.  สำเนาบัตรประชาชน
2.  สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก   ยกเว้น ธกส.  ออมสิน

3.  กรุณาจดรหัส  M-202203  เข้ามาติดต่อด้วย
สนใจติดต่อ   คุณอารยา
โทร. 088-8739629 , 086-4025434 , 083-2330713
อย่าลืม!!  จดรหัส  M-202203 เข้ามาติดต่อด้วย
สถานที่ติดต่อ : ห้าง Max Valu ( ตรงข้าม ม.ราชภัฏพระนคร ) ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.    (  เปิดทำการทุกวัน  )

9
parttime:หางานพาร์ทไทม์ เสาร์อาทิตย์: PART-TIME:พาร์ทไทม์ ทำที่บ้าน: PARTTIMEนักเรียนนักศึกษา |PARTTIMEวันหยุดเสาร์อาทิตย์ | job เสาร์อาทิตย์ | PARTTIMEพิเศษ | jobตอนเย็น | งานparttime |หลังเลิกเรียน | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | อินเตอร์เน็ต | job hot | part time คีย์ข้อมูล |งานเสริมรับมาทําที่บ้าน | part time 2558 |part time 2015| part time 2558| parttime2015 |งานเสริมรับมาทําที่บ้าน | part time 2558 | งานเสริม รายได้ดี | งานพิเศษ part time | งานพิเศษ รายได้ดี | งานพิเศษ 2558 | งานพิเศษ ปิดเทอม | part time นักเรียนนักศึกษา
คุณสมบัติ
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 2-3 ชั่วโมง
3. ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้ามาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)

ลักษณะการทำงาน
เป็นการกระจายสื่อทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์และรายละเอียดของงานจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ใช่งานขายสินค้า
สถานที่ทำงาน
- ที่บ้าน
- ที่ทำงาน
- ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ทั่วไป
- ทุกมุมโลกที่มีอินเตอร์เน็ต

เอกสารที่ใช้
1.  สำเนาบัตรประชาชน
2.  สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก   ยกเว้น ธกส.  ออมสิน

3.  กรุณาจดรหัส  M-202203  เข้ามาติดต่อด้วย
สนใจติดต่อ   คุณอารยา
โทร. 088-8739629 , 086-4025434 , 083-2330713
อย่าลืม!!  จดรหัส  M-202203 เข้ามาติดต่อด้วย
สถานที่ติดต่อ : ห้าง Max Valu ( ตรงข้าม ม.ราชภัฏพระนคร ) ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.    (  เปิดทำการทุกวัน  )

10
 สนใจสมัครได้ที่คุณอารยา
โทร. 088-8739629 , 083-2330713
อย่าลืม!!  จดรหัส M199594  เข้ามาติดต่องานคะ
หน้า: [1] 2 3 ... 10