General zone > ห้องสัพเพเหระ, ห้องสนทนาเรื่องทั่วไป

Re: แต่งตั้งโยกย้าย ปี 2556 (ระดับชั้นประทวน - รอง สารวัตร 56)

(1/11) > >>

chalreampol:
จะถึงฤดู แต่งตั้งโยกย้าย ปี 2556  แล้วครับ   จากการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2555   รายละเอียดตามแนบ  ใครอยากจับมือย้ายหรืออะไรยังไง  ก็  ประกาศตรงนี้เลยครับ  สร้างโอกาสให้ตัวเอง vf

กระดานสนทนาตำรวจ รวม ภาค 1 ภาค  2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 ภาค 8 ภาค 9 อัพเดทกันหน่อย  บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ บชน. 

คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. - ผบ หมู่ (วาระ ๕๕ )

    ลำดับที่.1_  101  ( 8195 ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. - ผบ หมู่  )  คลิ๊กที่นี่ 

   ลำดับที่.2_  102  ( 6731 ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. - ผบ หมู่  )  คลิ๊กที่นี่ 

   ลำดับที่.3_  103  ( 6003 ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. - ผบ หมู่  )   คลิ๊กที่นี่ 
   ลำดับที่.4_  104  ( 5565 ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. - ผบ หมู่  )   คลิ๊กที่นี่ 

บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจ กองบัญชาการศึกษา บช.ศ.
กองบัญชาการศึกษา บช.ศ.
คำสั่งที่ 56/2556 (สัญญาบัตร) คลิ๊กที่นี่ 


คำสั่งที่ 57/2556 ( ประทวน ) คลิ๊กที่นี่ 


บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจ ปส.

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้ง คลิ๊กที่นี่ บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจสันติบาล

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส. ระดับ รอง สว. ที่ 51/2556    คลิ๊กที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส. ระดับ รอง สว. ที่ 52/2556    คลิ๊กที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส. ระดับ ชั้นประทวน ที่ 53/2556   คลิ๊กที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส. ระดับ ชั้นประทวน ที่ 54/2556   คลิ๊กที่นี่

บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจสอบสวนกลาง

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง บช.ก.ที่ 46/2556 ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4มี.ค.2556  คลิ๊กที่นี่


บัญชีแนบท้ายคำสั่งคำสั่ง บช.ก.ที่ 45/2556 ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4มี.ค.2556   คลิ๊กที่นี่

บัญชีแนบท้ายคำสั่งคำสั่ง บช.ก.ที่ 44/2556 ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4มี.ค.2556คลิ๊กที่นี่

บัญชีแนบท้ายคำสั่งคำสั่ง บช.ก.ที่ 43/2556 ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4มี.ค.2556  คลิ๊กที่นี่

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง บช.ก.ที่ 42/2556 ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4มี.ค.2556  คลิ๊กที่นี่


บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)


บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สตม. ที่ ๓๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๖  คลิ๊กที่นี่


บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สตม. ที่ ๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๖  คลิ๊กที่นี่

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สตม. ที่ ๓๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๖  คลิ๊กที่นี่


บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจภูธร ภาค 1

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. - ผบ หมู่   คลิ๊กที่นี่ 


บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจภูธร ภาค 2

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. - ผบ หมู่    คลิ๊กที่นี่ 


  บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจภูธร ภาค 3

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ที่ 335/56 (รอง สว.ฯ)   คลิ๊กที่นี่ 

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ที่ 336/56 (รอง สว.ฯ)    คลิ๊กที่นี่ 

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ที่ 337/56 (ชั้นประทวน)  คลิ๊กที่นี่ 
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ที่ 338/56 (ชั้นประทวน)  คลิ๊กที่นี่ 
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ที่ 339/56 (ชั้นประทวน)   คลิ๊กที่นี่ 

บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจภูธร ภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 4  ( เว็บไซต์ ภ.4 อยู่ระหว่าง(......กระผม)้ข้อมูล คาดว่าจะเสร็จสิ้น 21.30 น.)
ปะหน้าคำสั่ง
บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 398/2556
บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 399/2556
บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 400/2556คลิ๊กที่นี่ 
บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 401/2556 คลิ๊กที่นี่ 

บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจภูธร ภาค 5
 คำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจภูธร ภาค 5  คลิ๊กที่นี่


บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจภูธร ภาค 6

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

คำสั่ง ภ.6 ที่ 66/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (4 มี.ค.2556)  คลิ๊กที่นี่ 
คำสั่ง ภ.6 ที่ 65/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (4 มี.ค.2556)  คลิ๊กที่นี่ 
คำสั่ง ภ.6 ที่ 64/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (4 มี.ค.2556)  คลิ๊กที่นี่ 
คำสั่ง ภ.6 ที่ 63/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (4 มี.ค.2556)  คลิ๊กที่นี่ 


บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจภูธร ภาค 7

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ที่ 339/56 (ชั้นประทวน)   คลิ๊กที่นี่ 


บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจภูธร ภาค 8
          คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.-ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2555 ของ ภ.8
          คำสั่งที่ 137/2556        บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 137/2556  คลิ๊กที่นี่ 
          คำสั่งที่ 138/2556        บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 138/2556  คลิ๊กที่นี่ 
          คำสั่งที่ 139/2556        บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 139/2556  คลิ๊กที่นี่
          คำสั่งที่ 140/2556        บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 140/2556 คลิ๊กที่นี่
          คำสั่งที่ 141/2556        บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 141/2556  คลิ๊กที่นี่
          คำสั่งที่ 142/2556        บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 142/2556  คลิ๊กที่นี่
          คำสั่งที่ 143/2556        บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 143/2556  คลิ๊กที่นี่


บัญชีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย ตำรวจ  ของ ตำรวจภูธร ภาค 9
- คำสั่ง ภ.9 ที่ 83/2556 ลง 26 ก.พ.2556 newss   คลิ๊กที่นี่ - คำสั่ง ภ.9 ที่ 84/2556 ลง 26 ก.พ.2556 newss   คลิ๊กที่นี่ 


- คำสั่ง ภ.9 ที่ 85/2556 ลง 26 ก.พ.2556 newss   คลิ๊กที่นี่ 


- คำสั่ง ภ.9 ที่ 86/2556 ลง 26 ก.พ.2556 newss   คลิ๊กที่นี่ 


- คำสั่ง ภ.9 ที่ 87/2556 ลง 26 ก.พ.2556 newss   คลิ๊กที่นี่  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2555  ของ  ศชต.

            - ศชต.

            - ภ.จว.ยะลา   คลิ๊กที่นี่ 


            - ภ.จว.ปัตตานี  คลิ๊กที่นี่

            - ภ.จว.นราธิวาส

poolbody@windowslive.com:
อยู่ภาค ๗ อยากกลับภาค ๔ มีใครอยากเปลี่ยนตัวบ้าง

poolbody@windowslive.com:

--- อ้างจาก: poolbody@windowslive.com ที่ 22 มกราคม 2013 12:57:51 ---อยู่ ภาค7 อยากกลับภาค 4 มีใครอยากเปลี่ยนตัวบ้าง  8)
--- End quote ---

chalreampol:
พรุ่งนี้จะหมดเขตส่งแล้วสิครับ  ยังไม่เห็นหนังสือจากจ่ากองเลย

poolbody@windowslive.com:
หนังสือมาทาง e-cop

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version