P ช่วยกันเฉลยข้อสอบนายร้อย ปี 54 หน่อย (ทุกสายเลยนะ)


ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยกันเฉลยข้อสอบนายร้อย ปี 54 หน่อย (ทุกสายเลยนะ)  (อ่าน 43296 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Garfield

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 134
 • : +240/-0

ช่วยกันเฉลยหน่อย  เบลอไปหมดล่ะ !!!


ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง      ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง     ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์


ออฟไลน์ Garfield

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 134
 • : +240/-0
บ้านเมืองที่ดี
1.ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ - กรุงเทพมหานคร
2.การบริหารเืพื่อประโยชน์สุขของประชาชน - ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้
3.ข้อใดไม่ใช่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผมจำช้อยข้อที่ผิดไม่ได้ แต่ข้ออื่นถูกหมดก้อมีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน,ลดขั้นตอนแล้วอะไรอีกนี่เหละ จำไม่ได้
4.การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ - กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อบริหารราชการแบบบูรณการร่วมกัน
5.หน่วยงานที่จัดทำแผนนิติบัญญัติ - สำนักเลขาธิการนายก+สำนักงานคณะกรรมกฤษฏีกา
6.หน่วยงานที่มีหน้าประเมินผลความคุ้มค่า - สำนักงานคณะกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม+สำนักงานงบประมาณ
7.ประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชา - กระทำเป็นความลับเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคี
8.การจัดซื้อจัดจ้าง - เปิดเผย เที่ยงธรรม พิจาณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม
9.งานใดสมควรปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว - ช้อยมีว่า การเงินงบประมาณ,กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ , ภารกิจ
10.จำไม่ได้ ช่วยทีครับkl604อ้างอิงจาก http://www.police4.go.th/webboard_new/viewtopic.php?f=8&t=6799&sid=5b9c5ca42a1ce01ed0d6e317af52f5c8&start=10
ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง      ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง     ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ออฟไลน์ Garfield

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 134
 • : +240/-0
บ้านเมืองที่ดี
1.ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ - กรุงเทพมหานคร
2.การบริหารเืพื่อประโยชน์สุขของประชาชน - ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้
3.ข้อใดไม่ใช่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผมจำช้อยข้อที่ผิดไม่ได้ แต่ข้ออื่นถูกหมดก้อมีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน,ลดขั้นตอนแล้วอะไรอีกนี่เหละ จำไม่ได้
4.การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ - กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อบริหารราชการแบบบูรณการร่วมกัน
5.หน่วยงานที่จัดทำแผนนิติบัญญัติ - สำนักเลขาธิการนายก+สำนักงานคณะกรรมกฤษฏีกา
6.หน่วยงานที่มีหน้าประเมินผลความคุ้มค่า - สำนักงานคณะกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม+สำนักงานงบประมาณ
7.ประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชา - กระทำเป็นความลับเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคี
8.การจัดซื้อจัดจ้าง - เปิดเผย เที่ยงธรรม พิจาณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม
9.งานใดสมควรปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว - ช้อยมีว่า การเงินงบประมาณ,กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ , ภารกิจ
10.จำไม่ได้ ช่วยทีครับkl604อ้างอิงจาก http://www.police4.go.th/webboard_new/viewtopic.php?f=8&t=6799&sid=5b9c5ca42a1ce01ed0d6e317af52f5c8&start=10

อีกข้อถามว่า ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายเพื่อบรรลุผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อะไรประมาณนี้แหละ แต่จำคำตอบไม่ได้
ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง      ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง     ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ออฟไลน์ Garfield

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 134
 • : +240/-0
พ.ร.บ. ตำรวจ  เซ็งสุดๆ ไม่มี ก.ต.ช.  ก.ตร. ซักข้อ ท้องแทบตาย เฮ้อออออ

อ้างอิงจาก
http://www.police4.go.th/webboard_new/viewtopic.php?f=8&t=6799&sid=5b9c5ca42a1ce01ed0d6e317af52f5c8

พ.ร.บ.ตำรวจเเละกฎ ก.ตร.
1.ข้าราชการตำรวจใช้อาวุธ กำลัง ร้ายแรง - ตามความจำเป็นภายใต้กรอบและระเบียบแบบแผน
2.ค่่านิยมหลักของผู้ตรวจการแผ่นดิน - ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร
3.ข้าราชการตำรวจต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่นต้องประพฤติ -ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกิริยาหรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ
4.พบการละเมิด ฝ่าฝืน รายงาน 3 ลำดับชั้นต่อผู้บังคับบัญชาของตน กรณี ร.ต.ต.ขาวต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของ ส.ต.ต.ดำ (ข้อนี้เขาผิด)
5.จากข้อ 4 ถ้ารายงานไปแล้วผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการให้รายงานต่อจเรตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.
6.ผู้เข้าร่วมในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา-ทนายความ
7.ประเมินร้อยละ 70
8.การประเมินผลเพื่อให้ผู้บังคับชาใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงประสิทธภาพและประสิทธิผล
9.ประิเมินผลงานจาก คุณภาพของงาน คุณภาพ ความทันเวลา
10.ตำแหน่งที่ต้องกราบบังคมทูลย้กเว้นกรณีตาย ผบ.ตร. จเรตำรวจแห่งชาติ รองผบ.ตร.เทียบเท่า
11.ถูกกล่าวหากระทำผิดวิันัยกรณีถูกชีิ้มูลความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ต้องสอบสวนให้เสร็จภายใน 1 นับแต่วันออกจากราชการ
12.ข้อใดไม่ใช่การกระทำผิดวินัยร้ายแรง - แตกความสามัีคคี
13.แต่งตั้งสารวัตร ตอบข้อไหนดี ผมตอบผู้บังการถูกไหมอ่ะ
14.ใครผู้้แต่งตั้งชั้นประทวนกรณีพิเศษ - ผบ.ตร.
15.พงส.ผู้ชำนาญการพิเศษ - 3ปี+ส.4+การประเมิน
16.ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ผบ.ตร. - เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจรองจากนายก แต่ช้อยไม่ใช่อย่างนี้ ต้องตอบข้อนี้จำไม่ได้ประมาณนี้เหละครับ
17.ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ผบช.เป็นผู้แทน สตช. อะไรซักอย่างนี้เหละครับ
18.240 วัน ขยายได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 วัน
19.การสืบสวนข้อเท็จจริงหมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาจตามอำนาจหน้าที่เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิด
20.จำไม่ได้ช่วยหน่อยครับ

ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง      ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง     ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ออฟไลน์ Garfield

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 134
 • : +240/-0
พ.ร.บ. ตำรวจ  เซ็งสุดๆ ไม่มี ก.ต.ช.  ก.ตร. ซักข้อ ท้องแทบตาย เฮ้อออออ

อ้างอิงจาก
http://www.police4.go.th/webboard_new/viewtopic.php?f=8&t=6799&sid=5b9c5ca42a1ce01ed0d6e317af52f5c8

พ.ร.บ.ตำรวจเเละกฎ ก.ตร.
1.ข้าราชการตำรวจใช้อาวุธ กำลัง ร้ายแรง - ตามความจำเป็นภายใต้กรอบและระเบียบแบบแผน
2.ค่่านิยมหลักของผู้ตรวจการแผ่นดิน - ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร
3.ข้าราชการตำรวจต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่นต้องประพฤติ -ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกิริยาหรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ
4.พบการละเมิด ฝ่าฝืน รายงาน 3 ลำดับชั้นต่อผู้บังคับบัญชาของตน กรณี ร.ต.ต.ขาวต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของ ส.ต.ต.ดำ (ข้อนี้เขาผิด)
5.จากข้อ 4 ถ้ารายงานไปแล้วผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการให้รายงานต่อจเรตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.
6.ผู้เข้าร่วมในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา-ทนายความ
7.ประเมินร้อยละ 70
8.การประเมินผลเพื่อให้ผู้บังคับชาใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงประสิทธภาพและประสิทธิผล
9.ประิเมินผลงานจาก คุณภาพของงาน คุณภาพ ความทันเวลา
10.ตำแหน่งที่ต้องกราบบังคมทูลย้กเว้นกรณีตาย ผบ.ตร. จเรตำรวจแห่งชาติ รองผบ.ตร.เทียบเท่า
11.ถูกกล่าวหากระทำผิดวิันัยกรณีถูกชีิ้มูลความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ต้องสอบสวนให้เสร็จภายใน 1 นับแต่วันออกจากราชการ
12.ข้อใดไม่ใช่การกระทำผิดวินัยร้ายแรง - แตกความสามัีคคี
13.แต่งตั้งสารวัตร ตอบข้อไหนดี ผมตอบผู้บังการถูกไหมอ่ะ
14.ใครผู้้แต่งตั้งชั้นประทวนกรณีพิเศษ - ผบ.ตร.
15.พงส.ผู้ชำนาญการพิเศษ - 3ปี+ส.4+การประเมิน
16.ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ผบ.ตร. - เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจรองจากนายก แต่ช้อยไม่ใช่อย่างนี้ ต้องตอบข้อนี้จำไม่ได้ประมาณนี้เหละครับ
17.ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ผบช.เป็นผู้แทน สตช. อะไรซักอย่างนี้เหละครับ
18.240 วัน ขยายได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 วัน
19.การสืบสวนข้อเท็จจริงหมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาจตามอำนาจหน้าที่เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิด
20.จำไม่ได้ช่วยหน่อยครับข้อ 6 มีด้วยหรอ !!! ทำไม่ของเราไม่มีง่ะ

อีกข้อ ก็ข้อ เรื่องอุทธรณ์  ที่ส่งไปรษณีย์มาแล้วภรรยาเซ็นรับ (1 ก.ค.) สามีอยู่ด้วย  แต่สามีทราบวันที่ 10 ก.ค.   ..... ต้องอุทธรณ์ภายในวันที่ ........
ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง      ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง     ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ออฟไลน์ Garfield

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 134
 • : +240/-0
Garfield, ~sunshines~, ChiChaRiTo และ 10 พลซุ่มยิง กำลังดูหัวข้อนี้

ติ๊ก จัดไปเลย  นอนไม่หลับง่ะ
ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง      ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง     ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ออฟไลน์ เขาน้อย 45-102

พ.ร.บ. + พ.ร.ฎ. ผิดไปแล้ว 5 ข้อครับพี่น้อง

รอ... อาญา + วิฯ + พยาน มากู้ชีพครับ

ออฟไลน์ Garfield

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 134
 • : +240/-0
ภาษาไทย

- เค๊ก  เขียนผิด

- สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ สิ้นพระชนม์

- ขมุกขมัว  อ่านว่า ขะ หมุก ขะ หมัว

- เขียนผิด ทะเลสาบ

- รถเจ๊ก  คือ รถลาก

- กลอนที่มีพระราชินี .... อุปลักษณ์

- ข่าวบุกรุกป่า  ให้เติมคำ  ทำไม่ถูก  ไม่แน่ใจระหว่าง  ด้วยเหตุที่  กับ ในขณะที่

- สมเด็จพระราชาคณะ ... ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

- ในหลวง  พระราชทานพร วันขึ้นปีใหม่

- เปลี่ยนรูปแบบการเรียงประโยคแล้วความหมายเปลี่ยน .... จำไม่ได้ แต่ตอบไปว่า ขับรถไปส่งแม่ประมาณนั้น  

- ที่เป็นผู้บังคับบัญชา..จะต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะ ฟังหู ไว้หู

- คำถามข้อที่ต้องการคำตอบ คือ..ใครจะไปกับเธอบ้าง...

- น้ำลึกหยั่งได้ แต่น้ำใจหยั่งยาก..

- ข้าวมันไก่ อร่อยขั้นเทพ  อะไรไม่เกี่ยว ... แถวยาว

- วุ้นมะพร้าว   ต้ม   ทิ้งให้เย็นตัว  วางไว้ .. ชม.  ประมาณนี้

ใครจำอะไรได้ ต่อด้วย
ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง      ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง     ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ออฟไลน์ เจ้าชายน้อย สวนพริกไทย

 • พ.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 276
 • : +599/-0
 • เพศ: ชาย
Re: เฉลยข้อสอบสายสอบสวน (ช่วยกันนะครับ)

โพสต์โดย kl604 » อาทิตย์ 31 ก.ค. 2011 5:42 pm
ป.อาญา (ตัวบทเลย)
1. กระทำผิดในเครื่องบินไทยในต่างประเทศ
2.พยายามกระทำผิด ไม่ต้องรับโทษ
3.ไม่เข้าทรัพย์สินที่ตัองริบม.33 ทรัพย์สินทีัมีไว้เพือจะใช้ในการกระทำผิด
4.ริบอาุวุปืน ตามพ.ร.บ.อาวุธปืนไม่ให้ริบ ป.อาญาริบได้หรือไม่
5.ข้อใดถูกต้อง มอบหมายที่ดิน ขุดดินไปขายผิดลักทรัพย์หรือเจ้า่หนี้ยืึดถือทรัพย์ลูกหนี้ให้มาชำระไม่เป็นความผิดลักทรัพย์
6.ทำร้ายร่างกายสาหัส เด็กถูกทำร้าย 11 แผล นอนรพ.7 วันไปโรงเรียนไม่ได้24วัน
7.ไม่เป็นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ (ข้อสอบหลอกหรือเปล่า)
ผม จะตอบชกหน้าเขียวบวม 3 วันหาย แต่ไปตอบลวงคอเอาของทีติดคอออก ฟันหัก 2 ซี่ มองว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกาย ในช้อยบอกว่าลวงคอเพื่อเอาของออกจากคอ ช้อยอื่นบอกว่าทำร้าย คิดลึกไปไหมนะ
8.ยิงคนที่ไม่อยู่บ้าน ไปที่อื่นหลายวันเห็นหุ่นหรือตุ๊กตาอะไรเนี่ยเหละผิดอะไร
ขาดองค์ประกอบความผิดหรือพยายามไม่เป็นไปได้อย่างแน่แท้
9.เจอผตห.ตามหมายจับ บอกให้ลุก ไม่ยอมลุก ดึงขึ้นมา แล้วดิ้นรนผิดอะไร
10.ด่่าไอ้ มารศาสนา เดินห่างออกไป 6 เมตร
11.เป็นนายทำอย่างไรก้อได้ ไอ้อะไรนะ มันก็เข้าข้างกัน


http://www.police4.go.th/webboard_new/viewtopic.php?f=8&t=6799&sid=5b9c5ca42a1ce01ed0d6e317af52f5c8

ออฟไลน์ เจ้าชายน้อย สวนพริกไทย

 • พ.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 276
 • : +599/-0
 • เพศ: ชาย
1.นายแดงจำนำสร้อยคอทองคำไว้กับนายดำ แล้วไปกันการพนันเสียให้กับนายดำ นายแดงอยากได้สร้อยคอทองคำคืน จึงได้กระชากสร้อยคอ
จากนายดำ ดังนี้ นายแดงมีความผิดฐานใด หรือไม่
 1. นายแดงมีความผิดฐานลักทรัพย์   2. นายแดงมีความผิดฐานยักยอก
3 . นายแดงมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้  4 ไม่ีมีความผิดฐานใด

 sdcs sdcs sdcs

ออฟไลน์ Garfield

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 134
 • : +240/-0
สารบรรณ

- ครุฑไม่มีขนาดระบุความกว้าง

- แถลงการณ์ คือ หนังสือประชาสัมพันธ์

- คำสั่ง  ผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย

- กระดาษ  A 4 5 8

- ทำหนังสือแจ้งส่วนราชการอื่นทราบ  ทำเป็นหนังสือประทับตรา

- บันทึกรายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่ประชุม

- หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน......ต้องทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

- ข้อใดถูก  หนังสือมีให้ค้นจากที่อื่น เก็บไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- หนังสือราชการภาษาอังกฤษ  5 ชนิด  ทางการ ไม่เป็นทางการ กลาง บันทึก บันทึกช่วยจำ (จริงๆ อยากตอบ 2 ชนิด ลงชื่อ กับไม่ลงชื่อ แต่ช้อยมันบอกว่า 2 ชนิด ทางการ กับไม่ทางการ ก็เลยเปลี่ยนไปตอบ ง.)

- หนังสือรับรอง  ข้อใดผิด  ต้องมีคนรับรอง 2 คน

- ตรากำหนดเก็บ  มุมล่างขวา

- ไม่ใช่คำลงท้ายในหนังสือราชการภายนอก  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ปิดผนึกซอง  สารบรรณกลาง

- หนังสือราชการหาย  หาสำเนามาแทน

- ไม่ใช่หนังสือราชการ  บัตรอวยพรปีใหม่

- การอ้างถึง   ชื่อย่อหน่วยงาน เลขที่หนังสือ วันที่  ไม่มีเรื่อง

- ไม่ใช่หนังสือประทับตรา ... ประทับตราแทนการลงชื่อของ หน.ส่วนระดับกรม

- ในบัตรตรวจค้น  การปฏิบัติให้ลงเพื่อให้ทราบว่าส่งไปที่ใด

- ทำลาย  60 วัน  สิ้นปีปฏิทิน

- หนังสือครบ 20 ปี  ภายในวันที่ 31 ม.ค. ของปีถัดไป

- การรับหนังสือชั้น ลับ ลับมาก ... ผู้ผ่านระบบความปลอดภัย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ

- คำขึ้นต้นของหนังสือรับรองต้องมีหรือไม่ อย่างไร

- หนังสือมีถึงตัวบุคคล ให้ทำอย่างไร......  
ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง      ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง     ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ออฟไลน์ S.1981

 • WM
 • *
 • กระทู้: 801
 • : +890/-1
 • เพศ: ชาย
1.นายแดงจำนำสร้อยคอทองคำไว้กับนายดำ แล้วไปกันการพนันเสียให้กับนายดำ นายแดงอยากได้สร้อยคอทองคำคืน จึงได้กระชากสร้อยคอ
จากนายดำ ดังนี้ นายแดงมีความผิดฐานใด หรือไม่
 1. นายแดงมีความผิดฐานลักทรัพย์   2. นายแดงมีความผิดฐานยักยอก
3 . นายแดงมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้  4 ไม่ีมีความผิดฐานใด

 sdcs sdcs sdcs

ข้อนี้ข้าน้อยตอบ ง. อ่ะ
สัญญาจำนำไม่มี ข้อ 3 ตัดไป
ลักทรัพย์ตัวเอง ไม่มี
ยักยอก ก็ไม่เข้า
ส่วนผิดอะไร คงผิดใจเจ้าหนี้หรือเปล่า

ท่านอื่นว่าอย่างไรครับ

ออฟไลน์ เจ้าชายน้อย สวนพริกไทย

 • พ.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 276
 • : +599/-0
 • เพศ: ชาย
.. การกระทำอย่างใด ถื 8)
1.ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
2.กระทำการอันเป็นเหตุใ้ห้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ
3.กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
4.รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยปิดปิดดข้อความซีื่งควรต้องแจ้ง ..อย่างร้ายแรง

 sdcs sdcs

2.การพ้นจากตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ เว้นแต่กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย
ในตำแหน่ง...
1.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาย จเรตำรวจ และ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจ หรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่
3.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ  และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือตำแหน่งเทียบเท่า
4.ผู้บัญชาการตำรวจแหงชาติ จเจตำรวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือตำแหน่งเทียบเท่า

3.พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งต่อไปนี้
 1.เมื่อดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำระดับ ส.3 อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว
 2.เมื่อดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำระดับ ส.4 อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว
 3.เมื่อดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำระดับ ส.4 อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว
 4.เมื่อดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำระดับ ส.4 อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว

ออฟไลน์ S.1981

 • WM
 • *
 • กระทู้: 801
 • : +890/-1
 • เพศ: ชาย
วิ อาญา ข้อที่ว่า เหตุเกิดที่ จ.เชียงใหม่ ร้องทุกข์ กับใคร

จำตัวเลือกไม่ได้ แต่ตัดแล้ว เหลือ อธิบดี กับ ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อนี้จัดหนักเหมือนกัน

ผมตอบ อธิบดี (กรมอะไรสักอย่าง)

เท็จจริง เป็นอย่างไร ค่อยว่ากัน

ออฟไลน์ S.1981

 • WM
 • *
 • กระทู้: 801
 • : +890/-1
 • เพศ: ชาย
.. การกระทำอย่างใด ถื 8)
1.ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
2.กระทำการอันเป็นเหตุใ้ห้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ
3.กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
4.รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยปิดปิดดข้อความซีื่งควรต้องแจ้ง ..อย่างร้ายแรง

 sdcs sdcs

2.การพ้นจากตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ เว้นแต่กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย
ในตำแหน่ง...
1.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาย จเรตำรวจ และ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจ หรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่
3.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ  และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือตำแหน่งเทียบเท่า
4.ผู้บัญชาการตำรวจแหงชาติ จเจตำรวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือตำแหน่งเทียบเท่า

3.พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งต่อไปนี้
 1.เมื่อดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำระดับ ส.3 อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว
 2.เมื่อดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำระดับ ส.4 อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว
 3.เมื่อดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำระดับ ส.4 อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว
 4.เมื่อดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำระดับ ส.4 อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว
ตอบ 232

ออฟไลน์ big

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 154
 • : +219/-0
ขอเฉลย อาญาข้อที่ทำให้ผมปวดหัวมากๆแล้วกัน

มองเห็นคนยืนอยู่ริมรั้วข้างนอกเงาดำๆ นึกว่าโจร ไม่ทันดูเลยเอาไม้ทิ่มไปโดนหน้าผากแตก
เลือดไหล 3 วัน เพื่อนจึงตาย

ตัวเลือกเด่นๆมี 3 ข้อ 1 ประมาท 2 ไม่มีความผิด อ้างป้องกัน 3 ฆ่าคนโดยไม่เจตนา
-ไม่ประมาท เพราะมีเจตนา ทำร้าย ตั้งแต่ต้น รู้ว่าเป็นคน และมีเจตนาทำร้าย
-มีความผิด เพราะเจตนาทำร้าย อ้างป้องกันไม่ได้ แต่สามารถอ้างป้องกันโดยสำคัญผิด ที่จริงต้องตอบว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
ดังนั้นตอบ ฆ่าคนโดยไม่เจตนา (แต่สามารถอ้างป้องกันโดยสำคัญผิดได้ถ้ามีตัวเลือกให้เลือก)

ข้อจำนำสร้อย ผิดโกงเจ้าหนี้ครับ ตามฎีกา 640/2510

ข้อเอาเช็คไปคืนเพื่อเอาเงิน แต่เขาเอาเช็คไม่คืนแล้วหนีไป
ถ้าจำฎีกาไม่ผิดเนี่ยตอบ ลักทรัพย์ครับ

แอบจูนสัญญาณมือถือ ไม่ผิดฐานลักทรัพย์ ผิดใช้สัญญาณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อใดไม่ผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นอันตรายแก่กาย รอยบวมที่ขมับ 3 วันหาย ฎีกา 330/2535

ข้อใดเป็นเอกสารสิทธิ์ ตอบตั๋วเครื่องบิน


ออฟไลน์ S.1981

 • WM
 • *
 • กระทู้: 801
 • : +890/-1
 • เพศ: ชาย
ขอเฉลย อาญาข้อที่ทำให้ผมปวดหัวมากๆแล้วกัน

มองเห็นคนยืนอยู่ริมรั้วข้างนอกเงาดำๆ นึกว่าโจร ไม่ทันดูเลยเอาไม้ทิ่มไปโดนหน้าผากแตก
เลือดไหล 3 วัน เพื่อนจึงตาย

ตัวเลือกเด่นๆมี 3 ข้อ 1 ประมาท 2 ไม่มีความผิด อ้างป้องกัน 3 ฆ่าคนโดยไม่เจตนา
-ไม่ประมาท เพราะมีเจตนา ทำร้าย ตั้งแต่ต้น รู้ว่าเป็นคน และมีเจตนาทำร้าย
-มีความผิด เพราะเจตนาทำร้าย อ้างป้องกันไม่ได้ แต่สามารถอ้างป้องกันโดยสำคัญผิด ที่จริงต้องตอบว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
ดังนั้นตอบ ฆ่าคนโดยไม่เจตนา (แต่สามารถอ้างป้องกันโดยสำคัญผิดได้ถ้ามีตัวเลือกให้เลือก)ข้อนี้ทำมึนสุด ๆ เลยครับ
ข้าพเจ้าเลือก 291 เพราะมีพฤติการณ์หนึ่งบอกว่า "ไม่ดูให้ดี" คือประมาณว่า ถ้าดูให้ดี ก้อจะรู้ว่าไม่ใช่โจร
วัดใจกันดูครับ

ออฟไลน์ big

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 154
 • : +219/-0
ตกลงข้อที่หญิงให้แพทย์ทำแท้งตอบอะไรครับ
ได้ทั้งสุขภาพหญิงไม่ดี กับโดนข่มขืน :o

ออฟไลน์ เจ้าชายน้อย สวนพริกไทย

 • พ.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 276
 • : +599/-0
 • เพศ: ชาย
วิ อาญา ข้อที่ว่า เหตุเกิดที่ จ.เชียงใหม่ ร้องทุกข์ กับใคร

จำตัวเลือกไม่ได้ แต่ตัดแล้ว เหลือ อธิบดี กับ ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อนี้จัดหนักเหมือนกัน

ผมตอบ อธิบดี (กรมอะไรสักอย่าง)

เท็จจริง เป็นอย่างไร ค่อยว่ากัน

.... 1. ความผิดเกิดพื้นที่ สภ.สารภี จ.เชียงใหม่ ไปร้องทุกข๊ ได้ที่ใด
1. รมต.มหาดไทย
2. อธิบดีกรมสิทธิเสรีภาพ...
3. นายกสภาทนายความ
4. ผู้ใหญ่บ้าน ม.  จ.เชืียงใหม่

ผมตอบ 4    ป.วิ.อาญา ม.124 ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ต่อ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่รองหรือ
เหนือ พนักงานสอบสวน และเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายก็ได้

ออฟไลน์ S.1981

 • WM
 • *
 • กระทู้: 801
 • : +890/-1
 • เพศ: ชาย
ตกลงข้อที่หญิงให้แพทย์ทำแท้งตอบอะไรครับ
ได้ทั้งสุขภาพหญิงไม่ดี กับโดนข่มขืน :o

ข้อนี้ก้วัดใจเหมือนกัน
มี ไม่ได้ข่มขืน กับ สุขภาพฯ ผมเอาไม่ได้ข่มขืน

อีกข้อ เรื่องเจ้าของปืน ร้องขอคืนของกลาง แต่ ผกก. ไม่สั่งคืน จะอุทธรณ์ต่อใคร
ก็มี ผู้บังคับการ, มีอัยการ ฯลฯ

ออฟไลน์ big

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 154
 • : +219/-0
วิ อาญา ข้อที่ว่า เหตุเกิดที่ จ.เชียงใหม่ ร้องทุกข์ กับใคร

จำตัวเลือกไม่ได้ แต่ตัดแล้ว เหลือ อธิบดี กับ ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อนี้จัดหนักเหมือนกัน

ผมตอบ อธิบดี (กรมอะไรสักอย่าง)

เท็จจริง เป็นอย่างไร ค่อยว่ากัน

.... 1. ความผิดเกิดพื้นที่ สภ.สารภี จ.เชียงใหม่ ไปร้องทุกข๊ ได้ที่ใด
1. รมต.มหาดไทย
2. อธิบดีกรมสิทธิเสรีภาพ...
3. นายกสภาทนายความ
4. ผู้ใหญ่บ้าน ม.  จ.เชืียงใหม่

ผมตอบ 4    ป.วิ.อาญา ม.124 ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ต่อ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่รองหรือ
เหนือ พนักงานสอบสวน และเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายก็ได้
จดหมายข่าวสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายข่าวสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย
          ก่อนอื่น ขอเสนอตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานให้ทราบเสียก่อน กฎหมายดังกล่าวนี้คือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 28 ทวิ บัญญัติว่า 

ท่าทางผมจะตอบผิดนะครับ ตอบอธิบดี

ออฟไลน์ เจ้าชายน้อย สวนพริกไทย

 • พ.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 276
 • : +599/-0
 • เพศ: ชาย
.. ข้อใดเขียนหมายไม่ถูกต้อง
 1. หมายกักขัง หมายค้น หมายจำคุก
 2.หมายจำคุก หมายขัง หมายค้น
 3.หมายปล่อย หมายจำคุก หมายจับ
 4.หมายขัง  หมายปล่อย หมายจำคุก 

เท่าที่จำได้ มั่วหน่อยคับบบลบ

ออฟไลน์ เจ้าชายน้อย สวนพริกไทย

 • พ.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 276
 • : +599/-0
 • เพศ: ชาย
องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยพิจารณาจากผลงาน..

... ปริมาณงาน คุณภาพของงาน และความทันเวลา

ออฟไลน์ แฮ็งค์

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 358
 • : +324/-0
 • เพศ: ชาย
 • เสือสงบ..สยบใจสาว
มึนและเมา
เอาเท่าทีได้..เอิ๊กกกกกกกกกก
 ;D ;D

ออฟไลน์ off3-70

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 248
 • : +553/-0
ยากฉิบหายเลย... ทำไม่ได้+ทำไม่ทัน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 650/2510  แจ้งแก้ไขข้อมูล

คดีอาญาส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยไม่ได้ ศาลฎีกาก็พิจารณาพิพากษาต่อไปได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 ประกอบด้วยมาตรา 201

จำเลยจำนำสร้อยคอของตนไว้กับผู้เสียหายเพื่อเอาเงินมา เล่นการพนัน แล้วจำเลยกระชากสร้อยเส้นนั้นไปจากคอผู้เสียหาย ไม่เป็นผิดฐานลักทรัพย์เพราะสร้อยนั้นเป็นของจำเลยเอง และเมื่อไม่เป็นการลักทรัพย์ก็ไม่อาจเป็นผิดฐานชิงทรัพย์ได้

การกระทำของจำเลยดังกล่าวแล้วนั้นอาจเป็นผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 แต่โจทก์ฟ้องว่าชิงทรัพย์จะลงโทษฐานโกงเจ้าหนี้ไม่ได้ เพราะถือว่าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับฟ้องในข้อสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง คดีต้องยกฟ้องโดยไม่จำต้องวินิจฉัยว่า โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยหรือไม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 สิงหาคม 2011 07:22:01 โดย off3-70 »

ออฟไลน์ Lady_Pol

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 44
 • : +105/-0
Re: ช่วยกันเฉลยข้อสอบนายร้อย ปี 54 หน่อย (ทุกส
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011 07:27:58 »
ความลับ   sdcs

1. องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ได้แก่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และ ศูนย์รักษาความปลอดภัย
2. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร  คือ  ศูนย์รักษาความปลอดภัย
๓. ลับที่สุด หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
๔. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับ - หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้อาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือให้แก่ส่วนภูมิภาค
๕. การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่องเดียวกัน ให้กำหนดอย่างไร - ให้กำหนดชั้นความลับเท่ากับชั้นความลับสูงสุดทีมีอยู่ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น
๖. ข้อใดไม่ต้องบันทึกในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ - ในตัวเลือกมี เหตุผลประกอบชั้นความลับ , การโอน , การปรับชั้นความลับ และการทำสำเนา
๗. กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการปฏิบัติตามระเบียบรักษาความลับฯ จะก่อให้เกิดความยุ่งยากโดยไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการอย่างไร
- จะกำหนดวิธีการรักษาความลับในเรื่องนั้นด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าแทนได้
๘. ข้อมูลข่าวสารลับที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับอย่างไร - ที่กลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสาร (ในโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าเนเอกสารเข้าปก)
๙. การกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ - กำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพียงเท่าที่จำเป็นต่อภารกิจ และจำกัดให้ทราบเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
๑๐.การสำเนา การแปลเอกสาร การเข้ารหัส ไม่ต้องบันทึกเรื่องใด - ในตัวเลือกมี ชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดทำ ชื่อของผุ้ดำเนินการ ยศของผู้ดำเนินการ และ ชื่อ(หรือตำแหน่ง - ไม่แน่ใจ)ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๑๑.แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่ใครกำหนด - นายกรัฐมนตรี
๑๒.ห้ามระบุเรื่องใหไว้ในใบตอบรับ - ชั้นความลับและชื่อเรื่อง
๑๓. การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในประเทศ -
๑๔. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกประเทศ - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูตโดยอนุโลม หรือ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะทางการทูตถือไปก็ได้
๑๕.คณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ ประกอบด้วย - นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ
๑๖. ข้อใดไม่ใช่แผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน - ในตัวเลือกมี แผนการเคลื่อนย้าย แผนการพิทักษ์รักษา แผนการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ แผนฟื้นฟู
๑๗. กรณีใดที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารชั้นลับที่สุดได้ จะเสียงต่อการรั่วไหลอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
๑๘. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับ ได้เมื่อให้ใครพิจารณาก่อนว่าไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษา - หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 สิงหาคม 2011 07:53:39 โดย Lady_Pol »

ออฟไลน์ Lady_Pol

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 44
 • : +105/-0
Re: ช่วยกันเฉลยข้อสอบนายร้อย ปี 54 หน่อย (ทุกส
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011 07:32:44 »
๑. การลงวันที่ในหนังสือภายนอก ให้ลงอย่างไร
๒. การเขียนหนังสือที่อ้างถึงให้เขียนอย่างไร
๓. คำลงท้ายหนังสือที่มีถึงสมเด็จพระราชาคณะ
๔. ข้อใดผิด เป็นเรื่องของการใช้บันทึก กับ หนังสือภายใน (จำตัวเลือกไม่ได้...มันยาว)
๕. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือประทับตรา (เป็นหนังสือแทนการลงนามของหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง)
๖. หนังสือราชการภาษาอังกฤษ (จำโจทย์ไม่ได้)
๗. แถลงการณ์เป็นหนังสือประเภทใด - ประชาสัมพันธ์
๘. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ คำสั่ง
๙. หนังสือรับรอง ต้องมีคำขึ้นต้นหรือไม่
๑๐. ข้อใดเขียนเลขที่หนังสือถูกต้อง (ตช ๐๐๐๑/๑ , ตช ๐๐๐๑(กจ)/๑, ตช ๐๐๐๑/๑.๐๑ และ ตช ๐๐๐๑/พิเศษ)
๑๑. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือรับรอง (รูปถ่าย ๔x๖ ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก, ประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ, ให้ผู้ที่ได้รับการรับรองลงลายมือชื่อ, ให้มีพยาน ๒ คน ลงลายมือชื่อ)
๑๒. ข้อใดคือความหมายของรายงานการประชุม - การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน)
๑๓. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ
๑๔.การส่งข้อความที่ไม่หลักฐานปรากฎชัดแจ้งให้ดำเนินการอย่างไร - ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
๑๕. หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบ ให้จัดทำเป็นหนังสือแบบใด - หนังสือประทับตรา
๑๖. การรับหนังสือที่มีชั้นความลับผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผ่านระบบรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๑๗.ก่อนบรรจุซองให้ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ ตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอีกครั้ง แล้วปิดผนึก เป็นหน้าที่ของใคร - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง
๑๘.ช่องการปฏิบัติในบัตรตรวจค้น ให้ลงรายละเอียดใด - ให้บันทึกการปฏิบัติของหนังสือฉบับนั้นเพื่อให้ทราบว่าส่งไปที่ใด เมื่อใด
๑๙.การเก็บประเภทให้ที่ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ - การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
๒๐.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ให้เก็บอย่างไร - ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ
๒๑. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอายุการเก็บหนังสือ
๒๒. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการประทับตรากำหนดเก็บหนังสือ
๒๓.หนังสือเกี่ยวกับการเงินที่ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี ให้ดำเนินการอย่างไร - ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
๒๔.ให้จัดทำบัญชีหนังสือที่มีอยาครบ ๒๐ ปี เมื่อใด - ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป
๒๕. หากหนังสือราชการสูญหายให้ทำอย่างไร
๒๖. บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือได้หรือไม่
๒๗. ขนาดกระดาษตามระเบียบฯ
๒๘. ระเบียบฯ กำหนดส่วนกว้างของตราครุฑไว้อย่างไร
๒๙. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวการลงชื่อ (ตามภาคผนวก ๓)
๓๐. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะวิธีการบันทึก - ตัวเลือกมี บันทึกย่อเรื่อง, บันทึกความเห็น, บันทึกรายงาน, บันทึกโต้ตอบ
      - ตอบ บันทึกโต้ตอบ
๓๑. การเสนอหนังสือที่เฉพาะเจาะจงถึงบุคคล ให้เสนออย่างไร
๓๒. การเร่งงานกรณีใดที่ให้เร่งรัดโดยเร็วด้วยวาจา

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 สิงหาคม 2011 14:28:14 โดย Lady_Pol »

ออฟไลน์ S.1981

 • WM
 • *
 • กระทู้: 801
 • : +890/-1
 • เพศ: ชาย
พนักงานสอบสวนบอกว่าพูดใหม่ ๆ เป็นการทำให้การสอบสวนไม่ชอบอย่างไร
จูงใจ ตักเตือน ฯลฯ

ด่าคนธรรมดาว่า "มารศาสนา" หลังจากเดินไปได้ 6 ม.

 

ออฟไลน์ เจ้าชายน้อย สวนพริกไทย

 • พ.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 276
 • : +599/-0
 • เพศ: ชาย
  -นายเออายุ 19 ปี ได้ถูกนายบีลักทรัพย์ นายเอจึงไปร้องทุกข์ นางซีซึ่งเป็นมารดาของนายเอและเป็นป้าของนายซี รู้่จึงไปจึงไปถอนคำร้องข์
ถามว่านางซีถอนคำร้องทุกข์ได้หรือไม่
1.ได้เพราะ นางซี เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนายเอ
2.ได้เพราะ นางซีเป็นผู้เสียหาย
3.ไม่ได้เพราะ นางซีจะถอนคำร้องทุกข์ซึ่งขัดกับความประสงค์ของนายเอ
4.ไม่ได้เพราะ นางซีไม่ใช่ผู้เสียหาย

- กักขัง ที่ใด
1.ทัณฑสถานชาย  2. ทัณฑสถานหญิง
3.สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน  4. สถานีตำรวจ

-นายเอกได้ว่าจ้างนายโท ซึ่งเป็นมือปืนไปฆ่านายตรีซึ่งเป็นนายอำเภอ นายโทตกลงและได้ไปดักซุ่มเพื่อที่จะฆ่านายตรีที่บ้านนายตรี
นายโทเห็นนายตรี เดินมาจึงยกปืนขึ้นเล็งจ้องไปยังนายตรีเพื่อที่จะฆ่านายตรี แต่อยู่ก็ได้ยินเสียงมารดาของตนเข้ามาในหูว่า
อย่ายิงเขานะลูกเขาเป็นคนดี นายโทจึงลดปืนลงไม่ยิงนายตรี ถามว่านายเอกมีความผิดฐานใด หรือไม่
1.นายเอกมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ม.288
2.นายเอกมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 288(4)
3.นายเอกมีความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตาม ม.288(2)(4) + ม.84 วรรคสอง
4.นายเอกมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ม.288(4) +ม.84 ว.2 แต่รับโทษหนึ่งในสามสำหรับความผิดนั้นออฟไลน์ Lady_Pol

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 44
 • : +105/-0
๑. ข้าราชการตำรวจจะต้องสำนึกในการให้บริการประชนเพื่อให้ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ต้องปฏิบัติอย่างไร
๒.  ข้าราชการอาจใช้อาวุธ กำลัง หรือ ความรุนแรงได้ต่อเมื่อ
    - มีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน
๓.ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด อย่างไร
    - การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
๔.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
    - ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
๕. การประเมินผลงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบใด
    - ปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน และความทันเวลา
๖. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานเท่าไร
   - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๗. การสืบสวนข้อเท็จจริง หมายถึง ......
๘. การแต่งตั้งยศตำรวจชั่นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง
   - ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๙. พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ
  - ดำรงตำแหน่งระยะเวล่ไม่น้อยกว่าสามปี และ ได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับ ส.๔ อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว
๑๐. สารวัตร ...... สน.สำราญโรจน์ ว่างลงใครเป็นผู้สั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทน
  - ผู้บังคับการหรือตำแหน่งเทียบเท่า สำหรับตำแหน่งผู้กำกับการ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น
๑๑. ข้อใดไม่เป็นวินัยร้ายแรง
  - กระทำการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ
๑๒. การขยายระยะเวลา
 - 240 วัน ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน
๑๓. ข้าราชการตำรวจที่ถูกชี้มูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แม้ต่อมาข้าราชการตำรวจผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้วก็ให้ดำเนินการสืบสวนต่อไปได้ ข้อใดถูกต้อง
     - ต้องดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันออกจากราชการ
๑๔. ข้อที่บอกว่า ส่งไปทางไปรษณีย์ ภรรยาเซ็นรับเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม แต่สามีที่เป็นตำรวจมาเปิดอ่าน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ถามว่าต้องอุทธรณ์คำสั่งภายในวันที่เท่าใด
๑๕. ร.ต.อ.แดง เห็น ส.ต.ท. ดำ (อยู่ต่างสังกัด)  ละเมิด ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ ร.ต.อ.แดง สามารถรายงานต่อใครได้
๑๖.การพ้นจากตำแหน่งใดที่ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย
     - ผบ.ตร. จตช. และ รอง ผบ.ตร. หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า

ออฟไลน์ S.1981

 • WM
 • *
 • กระทู้: 801
 • : +890/-1
 • เพศ: ชาย
Re: ช่วยกันเฉลยข้อสอบนายร้อย ปี 54 หน่อย (ทุกส
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011 07:49:44 »
  -นายเออายุ 19 ปี ได้ถูกนายบีลักทรัพย์ นายเอจึงไปร้องทุกข์ นางซีซึ่งเป็นมารดาของนายเอและเป็นป้าของนายซี รู้่จึงไปจึงไปถอนคำร้องข์
ถามว่านางซีถอนคำร้องทุกข์ได้หรือไม่
1.ได้เพราะ นางซี เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนายเอ
2.ได้เพราะ นางซีเป็นผู้เสียหาย
3.ไม่ได้เพราะ นางซีจะถอนคำร้องทุกข์ซึ่งขัดกับความประสงค์ของนายเอ
4.ไม่ได้เพราะ นางซีไม่ใช่ผู้เสียหาย

- กักขัง ที่ใด
1.ทัณฑสถานชาย  2. ทัณฑสถานหญิง
3.สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน  4. สถานีตำรวจ

-นายเอกได้ว่าจ้างนายโท ซึ่งเป็นมือปืนไปฆ่านายตรีซึ่งเป็นนายอำเภอ นายโทตกลงและได้ไปดักซุ่มเพื่อที่จะฆ่านายตรีที่บ้านนายตรี
นายโทเห็นนายตรี เดินมาจึงยกปืนขึ้นเล็งจ้องไปยังนายตรีเพื่อที่จะฆ่านายตรี แต่อยู่ก็ได้ยินเสียงมารดาของตนเข้ามาในหูว่า
อย่ายิงเขานะลูกเขาเป็นคนดี นายโทจึงลดปืนลงไม่ยิงนายตรี ถามว่านายเอกมีความผิดฐานใด หรือไม่
1.นายเอกมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ม.288
2.นายเอกมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 288(4)
3.นายเอกมีความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตาม ม.288(2)(4) + ม.84 วรรคสอง
4.นายเอกมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ม.288(4) +ม.84 ว.2 แต่รับโทษหนึ่งในสามสำหรับความผิดนั้น
ท่านเจ้าชายสวนพริกไทย จำข้อสอบได้แม่นจัง (แอบเอาข้อสอบออกมาป่าวเนี่ยะ)
ข้อหลังสุด เป็นการยับยั้งด้วยตัวเองหรือเปล่าครับ
ประมาณว่าเสียงแม่แว่วเข้ามา (คือแม่ไม่ได้อยู่แถวนั้น แต่คนร้ายคนไปเองว่าแม่มาบอกว่า คนนั้นเป้นคนดี...)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 สิงหาคม 2011 07:56:46 โดย S.1981 »

ออฟไลน์ kvd

 • ส.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 26
 • : +93/-0
ไม่รู้ว่าสาย สสจะตัดคะแนนที่เท่าไหร่ได้นะ จะสูงอีกไหมเนี้ยถ้าสูงก็คงต้องกินแห้วแน่เลย

ออฟไลน์ nene_2551

 • จ.ส.ต.
 • *
 • กระทู้: 37
 • : +138/-0
อก.4 บช.ศ. จะตัดทะไหร่น้าาาาา....

ออฟไลน์ Garfield

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 134
 • : +240/-0
ภาษาไทย

“หลับเถิดนะคนดีตรงนี้หนอ ใจแม่พ่อเพื่อนวางไว้ต่างหมอน
คุณความดีมีมาเป็นอาภรณ์ นอนเถิดนอนนิ่งสนิทนิจนิรันดร์
ข้อใดไม่ปรากฏในบทกลอนนี้
๑.ความดี ๒.ความรัก ๓.ความตาย ๔.ความห่วงใย
ตอบ.. ๔. ความห่วงใย ไม่ปรากฏ เพราะ..ตายไปแล้ว..สังเกตจากวรร​คสุดท้าย...ความดี...สังเกตจาก ...คนดี...ความรักสังเกตจาก..ใจ​แม่พ่อเพื่อนวางไว้ต่างหมอน...ข​้อสอบข้อนี้มีในชีตติวเล่มใหญ่.​..

เฉลยโดย ติวเตอร์ต้า @ Premier
ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง      ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง     ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ออฟไลน์ 1Mor

 • ส.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 27
 • : +60/-0
๑๕. ร.ต.อ.แดง เห็น ส.ต.ท. ดำ (อยู่ต่างสังกัด)  ละเมิด ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ ร.ต.อ.แดง สามารถรายงานต่อใครได้

ข้อนี้ีมีเฉลยอยู่ในคำถามของข้อถัดมา

ออฟไลน์ เจ้าชายน้อย สวนพริกไทย

 • พ.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 276
 • : +599/-0
 • เพศ: ชาย
จากกระดานสนทนา ตำรวจภูธรภาค 4 รักความก้าวหน้า
พรบ.
1.การสืบสวนข้อเท้จจริง คือ
ตอบ การแสวงหาข้อเท็จจริงหลักฐานเพื่อจะทราบรายละเอียดพฤติกาณ์และการกระทำผิดว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของข้าราชการตำรวจผู้ใด
2.กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่มาทราบคำสั่ง ได้ส่งหนังสือไปที่บ้าน และผู้ถูกกล่าวประสงค์จะแจ้งเท็จจริง ดำเนินการ
ตอบ 15 วัน แต่วันทราบคำสั่ง (วันแจ้งคำสั่ง)
3.คณะกรรมการแจ้งคำสั่งสืบสวน เมื่อ 1 ก.ค. ผุ้ถูกกล่าวหาทราบวันที่ 12 ก.ค. ดำเนินข้อใดถูกต้อง
ตอบ 16 ก.ค.
4.การประเมินผลงาน มี
ตอบ คุณภาพงาน ความทันเวลา ประเมินงาน
5.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตอบ 70
6.วัตถุประสงค์ของการประเมิน
ตอบ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
7.ข้อใดเป็นหลักค่านิยมที่ผู้ตรวจการแผ่นกำหนด
ตอบ การยึดมั่นในคุณธรรม (จริยธรรม)
8.กรณีการใช้อาวุธปืน
ตอบ เมื่อมีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระบียบแผน
9.ร.ต.ต.ดำ สังกัด สน.แดง ไม่ปฏิบัติตามจริธรรม ส.ต.ต.ขาว ตำแหน่ง สน.นางเลิ้ง ดำเนินการอย่างไร
ตอบ ส.ต.ต.ขาว รายงานผู้บังคับบัญชา เหนือหน่วยงานตนสังกัด จำนวน 3 ลำดับฃั้น
10.ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ปฏิบัติตามที่ร้องเรียน ดำเนิการอย่างไร
ตอบ แจ้ง จเรตำรวจแห่งชาติ และ ผบ.ตร.
11.ตำแหน่งใดต้องให้ ทรงพ้น จากตำแหน่ง
ตอบ ตำแหน่งรองผบ. และ ผบ.ตร.
12.ข้อใดไม่ใช้หน้าที่ของ ผบตร.
ตอบ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติราชการ**
13.ข้อใดไม่ใช้หน้าที่ ผบช.
ตอบ เป็นตัวแทนจเร
14. ตำแหน่ง สว.สภ.หนึ่ง ว่างลง ใครเป็นผู้สั่งให้ รรท.
ตอบ ผบก.
15.แต่งตั้งข้าราชการกรณีพิเศษ
ตอบ ผบ.ตร
16.พงส.ชำนาญการพิเศษเป็นตำแหน่งใดได้บ้าง
ตอบ 3 ปี เงินเดือน ส.4 ผ่านการประเมิน
17.ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง
ตอบ กระทำให้ข้าราชการตำรวจแตกความสามัคคี
18.ข้าราชการตำรวจออกราชการออกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ต้องดำเนินการสอบสวนให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันใด
ตอบ นับแต่ลาออก
19.
20

พรฎ
1.เป้าหมายของการบริหารบ้านเมืองที่ดี ข้อใดไม่ใช้
ตอบ
2.ข้อใดไม่ใช้การบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอบ มีการประชุมก่อนปฏิบัติ
3.การบริหารราชการเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ คือ
ตอบ การบริหารราชการแบบบูรณาร่วมกัน
4.หน่วยงานที่ประเมินความคุ้มค่า คือ
ตอบ สนง.พัฒนาเศษฐกิจ * งปประมาณ
5.แผนบริหารราชการแผ่นดิน ไมเกี่ยวกับหน่วยงานใด
ตอบ กทม.
6.แผนบริหารราชแผ่นดิน กี่ปี
ตอบ 4 ปี
7.ส่วนราชที่ยกเลิก *******
8.ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตอบ ต้องเปิดเผยเที่ยงธรรม
9.แผนนิติบัญญัติหน่วยงานใดดำเนินการ
ตอบ สนง.กฤษฎีกา * เล


อ้างอิงจาก http://www.police4.go.th/webboard_new/viewtopic.php?f=8&t=6806&sid=f7bd7706e197cecfff227fdd17b277a6

ออฟไลน์ เจ้าชายน้อย สวนพริกไทย

 • พ.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 276
 • : +599/-0
 • เพศ: ชาย

จากกระดานสนทนา ตำรวจภูธรภาค 4 รักความก้าวหน้า

เป็นไปได้อย่าดูมาก จะช้ำใจ  (ข้อสอบสาย ป11/ป 12 เหมือนกันเลยคับ)
ขอให้โชคดี

พรฎ
1.เป้าหมายของการบริหารบ้านเมืองที่ดี ข้อใดไม่ใช้
ตอบ
2.ข้อใดไม่ใช้การบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอบ มีการประชุมก่อนปฏิบัติ
3.การบริหารราชการเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ คือ
ตอบ การบริหารราชการแบบบูรณาร่วมกัน
4.หน่วยงานที่ประเมินความคุ้มค่า คือ
ตอบ สนง.พัฒนาเศษฐกิจ * งปประมาณ
5.แผนบริหารราชการแผ่นดิน ไมเกี่ยวกับหน่วยงานใด
ตอบ กทม.
6.แผนบริหารราชแผ่นดิน กี่ปี
ตอบ 4 ปี
7.ส่วนราชที่ยกเลิก *******
8.ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตอบ ต้องเปิดเผยเที่ยงธรรม
9.แผนนิติบัญญัติหน่วยงานใดดำเนินการ
ตอบ สนง.กฤษฎีกา * เลขานายก
10.วิชา อาญา
1.ข้อใดเป็นอันตรายสาหัส
ตอบ ทำร้ายร่างกายรักษา 3 วัน พักอยู่บ้าน 20 วัน
2.ช้อใดไม่เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ
ตอบ ร้ายร่างกายรักษา 3 วันหาย
3.ข้อใดเป็นเอกสารสิทธิ์
ตอบ ตั่งเครื่องบิน
4.ข้อใดเป็นความผิดสำเร็จ
ตอบ ตัดโซ่มัดเรือขาด แต่เรือไม่ได้เคลื่อนที่
5.เด็ก 14 ยินยอมข่มขืน ท้อง ไปให้นายแพทย์ทำแท้ง
ตอบ แพทย์ไม่มีความผิด
6.ข้อใดไม่ต้องรับโทษ
ตอบ พยายามกระทำความผิดลหุโทษ
7.นายเอก ใช้ นายโท ไปฆ่า นายดำ จ้องปืนเล็งแต่ไม่ยิง
ตอบ ยับยัง
8.นายดำ ใช้นายขาว ไปฆ่านายอำเภอ ขณะลงจากรถยนต์
ตอบ นายดำ ใช้รับโทษ 1/3
9.ความผิดถือว่า นอกอาณาจักร
ตอบ เรือไทย
10.ดำ สมคบ 5 คนไปกระทำความผิด แต่วันที่กระทำผิด ดำไม่ไปด้วย
ตอบ ซ่องโจร
11.ข้อใดไม่ทรัพย์สินจะต้องริบ
ตอบ ทรัพย์ที่มีไว้กระทำผิด
12.ทรัพย์ที่มีไว้จะริบ
ตอบ ยาบ้าตาม พรบ.ยาเสพติด
13.นายโท ได้มายืนอยู่กำแพงบ้าน เพื่อล้อเล่นนายขาว แต่นายขาวนึกว่าเป็นขโมยจึงแอบลงจากบ้านใช้ไม้แทงไปที่หน้าเลือดออก ถึงแก่ความตาย
ตอบ ไม่ความผิด เพราะป้องกันทรัพย์สิน
14.นายขาว และดำ ไปมั่วสุม จำนวน 10 คน แต่ไม่นัดกัน นายดำ เมาสุราเผาโรงงาน
ตอบ นายขาว ไม่มีความผิด นายมีความผิด
15.ตำรวจให้นาย ก ตามหมายจับ ลุกขึ้นยืนแต่ไม่ลุก ตำรวจจึงจับแขนเพื่อให้ลุก แต่นาย ก ดิ้นล้นหลุดเพื่อหลบหนี
ตอบ ไม่ลุกยืน ไม่ผิด ดิ้นหลนไม่ต่อสู้ ฯ
16.กล่าวว่าเป็นตำรวจจะจับอย่างไรก็ได้ มันก็เข้าข้างกัน
ตอบ ไม่หมิ่นทั้ง 2
17.ร.ต.ต.แดง ปลอมตัวเป็นคนขับรถ ส.ต.ต.ดำ เรียกเพื่อตรวจค้น และรับเงิน 500 บาท
ตอบ เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน 149
18.นายดี นำเช็คไปขึ้นเงินธนาคารปฎิเสธ จึงเอากลับไปให้ นายแดง นายรับไปแล้วไม่ออกใหม่ให้ ได้นำเซ็ควิ่งหนี้ไป
ตอบ เอาไปซึ่งเอกสารผู้อื่น
19.จอดรถขว้างถนน
ตอบ ข่มเขงรังแกประชาชน
20.ข้อใดไม่ต้องรับผิด
*******************
21.นายเซ็นมือ ในเอกสารเปล่า นายดำได้ลงชื่อในเอกสาร
ตอบ ปลอมเอกสาร***
22.นายดำ จำนำ สร้อยคอกับนายแดง ได้ไปวิงสร้อยกลับมา
ตอบ ฉ้อโกงเจ้าหนี้
23.นายเอ มีภรรยาอยู่แล้วได้พา น.ส.ดำ ไปและได้ข่มขืนชำเรา
ตอบ พรากผู้เยาว์เพื่ออนาจาร
24.นายดำ นำเงินปลอมออกใช้
ตอบ มีเงินปลอมไว้เพื่อนำออกใช้
25.ข้อใดไม่เป็นการลักทรัพย์
ตอบ แอบใฃ้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ
26.นายแดง ลักทรัพย นายขาว แต่ทรัพย์นั้นเป็นของภรรยานายแดง
ตอบ ไม่ต้องรับโทษ
27.ข้อใดเป็นความผิดอันยอมความได้
ตอบ นายแดงอนาจาร น.ส.ดำ อายุ 19 ปี โดยยินยอม
28.นายสอง ต่อนายสาม ว่ามารศาสนา ขณะที่นายสามเดินไป 6 เมตร
*ดูหมิ่นซึ่งหน้า
29.นายดำ จะฆ่านายเหลิง แต่ไปเห็นตุ๊กตาหิน คิดว่าเป็นนายเหลองจึงยิง
***พยายามฆ่าไม่สามารถบรรลุผลโดยแน่แท้ 81
30.ชุมนุมประท้วงรัฐบาล ไม่เป็นความผิด ต่อมา กม.บัญญัติว่ากระทำดังกล่าวเป็นความผิด ข้อใดถูกต้อง
***กฎหมายไม่มีผลย้อยหลัง
31.บุกรุกขึ้นหลังคาบ้าน
****
32.ผู้ต้องโทษกักขัง ดำเนินการอย่างไร
***
33.ตายแล้ว คิดว่าสลบจึงข่มขืน
*** ไม่ผิด
34.พรบ.อาวุธปืน บัญญัติว่ามีอาวุธปืนเถือนในครอบครองไม่เป็นความผิด กม.อาญาริบได้หรือไม่
*** ริบได้
35.
***

วิชา ป วิ อาญา /พยาน
1.การส่งหมายเรียกผู้ต้องหา (จว.ไร กับอาไร จำไม่ได้)
ตอบ ส่งให้ พงส.ท้องที่นั้น
2.การโอนคดี
ตอบ ประธานฎีกา
3.ก.ข.ตัดไม้ อ.เพื่อง และอ.เฟื้อง ก เดิกไม่พอใจ ข จึงฆ่า ร.ต.อ.ดำ จับกุมสอบสวนดำเนินคดี (จำบ่อได)
ตอบ พงส.สอบสวนได้จึงเนื่องพบการกระทำผิดก่อน
4.ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว พงส.จะดำเนินการอย่างไร
ตอบ แจ้งข้อเท็จจริง
5.พยานเด็ก ไม่เกิน 18 ปี นับแต่วัน
ตอบ วันสอบปากคำ
6.ข้อใดเป็นการจับกุมโดยชอบ
ตอบ น.ส.ขาว จับกุมนาย ดำ กระทำอนาจารตนที่ห้างสรรพสิ้นค้า
7.จับกุมผู้ต้อง ส่งศาลภายใน 48 ชม.นับแต่
ตอบ ผู้ต้องหามาถึงที่ทำการพนักงานสอบสวน
8.คดีเกิดนอกอนาจักร ใครไม่มีอำนาจ(ไม่เกี่ยวข้อง)
ตอบ รองอัยการสูงสุด
9.เกิดเหตุ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ (เกี่ยวกับร้องทุกข์)
ตอง ร้องทุกข์ต่อผู้ใหญ่บ้าน อ.สาภี จว.เชียงใหม่
10.คดีริบทรัพย์ชั้นพนักงานสอบสวน เจ้าทรัพย์ยื่อนคำร้องขอคืน ผกก.ไม่อนุญาต อุทรธ์ ต่อใคร
ตอบ ศาลชั้นต้น
11.บุตรโดนลักทรัพย์โทรศัพท์มือถือ ไปร้องทุกข์ พงส.แล้ว มารดาได้ไปถอนคำร้องทุกข์
ตอบ ไม่ได้ ขัดความประสงค์ผู้เยาว์
12. เอ เช่ารถมาแล้วให้ ซี เช่าต่อ แล้วรถโดนลักไป เอ ได้เข้าเป็นโจกท์รวอัยการ ข้อใดถูกต้อง
ตอบ เอ ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นผู้เสียหาย
13.ข้อใดจะค้นผู้ต้องไม่ได้ (จำบ่อได)
ตอบ ค้นบ้านผู้ต้อง ซึ่งกระทำผิดมาเมื่อ 2 วันก่อน
14.ข้อใดจับกุมไม่ชอบ หรือค้นไม่ชอบ ประมาณนี้ (จำไม่ได้)
ตอบ จพง.จับกุม นายแดง ที่บ้านไม่มีเลขที่ อยู่ติดกับบ้าน เลขที่ 217 ซึ่งเป็นบ้าน บิดาของแดง ตามหมายค้น
15.การค้นโดยชอบ
ตอบ ร.ต.ต.แดง ค้านบ้านเลขที่ 14 โดยแก้ไข เป็นบ้าน 16 (จำไม่ได้อีก)
16.คดีอาญาระงับเมื่อ
ตอบ (ตอบไม่ทัน) หมดเวลา
17.ไม่ใช้เหตุออกหมายจับ
ตอง คดีลักทรัพย์
18.คำสารภาพชั้นจับกุม
ตอบ รับฟังไม่ได้โดยเด็ดขาด
19.การสืบสวน คือ
ตอบ แสวงหาข้อเท็จจริง ฯฯฯ
20. กรณีต้มสุราเถือนที่บ้าน กลางคืน
ตอบ จับกุมซึ่งหน้า ฉุกเฉิน
21.ผู้จัดการแทน ม.5 ไม่รวมถึงใคร
ตอบ ง คนเสมือนไร้ความสามารถ
22.ระหว่างสอบสวนผู้ต้องวิกลจริต ส่งให้ใคร
ตอบ ผู้อนุบาล (ไม่ได้ตอบไม่ทันหมดเวลา)
23.พนักงานสอบสวน ให้ ส.ต.ต. ขาว พิพม์นิ้วมือผู้ต้องหา ได้หรือไม่
ตอบ ได้ เพราะเป็นสิ่งเล็กน้อย
24.ข้อใด พงส.จะไม่สอบสวนก็ได้ (ข้อไม่ใช้)
ตอบ (เปิดตัวบท )
25.ข้อมูลในแผ่นดิส (จำไม่ได้ )
ตอบ ไม่ได้ตอบ (หมดเวลา)
26.ข้อใดไม่ใช้หมายอาญา (มึน) ปวิ
ต อบ หมายกักขัง
27.ข้อใดหลักกฎหมายพยาน
ตอบ โจกท์อ้งจำเลยเป็นพยานไม่ได้
28.ศาลเอาสำนวนคดีอื่นของจำเลย มาพิจารณาความผิดของจำเลยคดีนี้ ได้หรือไม่
ตอบ ได้ เพื่อประกอบเพิ่มโทษ ฯ
29.อากรแสตมป์เกี่ยวคดีอาญา
ตอบ ใช้คดีอาญา ได้ (มึน)
30.1-2 กระทำผิด แยก 2 ฟ้องอีกสำนวนหนึ่ง อ้าง 2 เป็นพยาน
ตอบ ได้ เพราะไม่ได้เป็นจำเลยคดีเดี่ยวกัน
31.พงส.บอกผู้ต้องหา ว่า ให้การเสียใหม่ว่า ....
ตอบ พงส.จูงใจ
32.กรณีผู้เสียหายเดินทางไปนอกประเทศ สืบพยานก่อนได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะไม่ใช้หลังฟ้องคดี
33.พยานเชี่ยวชาญ
ตอบ ส่งเอกสารให้คู่ความ ศาล และต้องมาเบิกความ
34.ฟ้องคดีลักทรัพย์ และรับของโจร จำเลยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ตอง ยกฟ้อง
35.*********
ตอบ คดีอาญาโจกท์นำสืบก่อนเสมอ
36.ภาพถ่ายสลากกินรวบ
ตอบ เป็นพยานวัตถุ
37.คดีเล่นการพนัน โจกท์มีเพียงคำให้การชั้นสอบสวน และไม่มีพยานโจกท์ ประกอบ ผู้ต้องรับว่า เสียเงินจากการเล่นพนันจริง
ตอบ ลงโทษจำเลยได้ สืบสม เดาเต็มๆๆ
38.เรื่องดคีเพศ
ตอบ เปิดตัวบทดู
39.ข้อใดเป็นพยานบอกเล่า
ตอบ พยานมาให้การชั้นศาลโดยรับฟังจากผู้อื่น (จำไม่อีก)
40.คดีฉ้อโกง และยักยอก บุตรกลัวอิทธิพล บิดาตาย
ตอบ บุตรรับมรดกความ

ออฟไลน์ yongyut

 • ด.ต.
 • *
 • กระทู้: 69
 • : +118/-0
   ท่านสมาชิกผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ

      
เฉลยให้ปวดหัวก่อนนอน ..(ใครจำได้มั่ง)    

  :-[ sdcs sdcs :-[
 

พ.ร.บ.ตำรวจเเละกฎ ก.ตร.
1.ข้าราชการตำรวจใช้อาวุธ กำลัง ร้ายแรง - ตามความจำเป็นภายใต้กรอบและระเบียบแบบแผน
2.ค่านิยมหลักของผู้ตรวจการแผ่นดิน - ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร
3.ข้าราชการตำรวจต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่นต้องประพฤติ -ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกิริยาหรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ
4.พบการละเมิด ฝ่าฝืน รายงาน 3 ลำดับชั้นต่อผู้บังคับบัญชาของตน กรณี ร.ต.ต.ขาวต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของ ส.ต.ต.ดำ
5.จากข้อ 4 ถ้ารายงานไปแล้วผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการให้รายงานต่อจเรตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.
6.ผู้เข้าร่วมในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา-ทนายความ
7.ประเมินร้อยละ 70
8.การประเมินผลเพื่อให้ผู้บังคับชาใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงประสิทธภาพและประสิทธิผล
9.ประเมินผลงานจาก คุณภาพของงาน คุณภาพ ความทันเวลา
10.ตำแหน่งที่ต้องกราบบังคมทูลย้กเว้นกรณีตาย ผบ.ตร. จเรตำรวจแห่งชาติ รองผบ.ตร.เทียบเท่า
11.ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยกรณีถูกชี้มูลความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ต้องสอบสวนให้เสร็จภายใน 1 นับแต่วันออกจากราชการ
12.ข้อใดไม่ใช่การกระทำผิดวินัยร้ายแรง - แตกความสามัคคคี
13.แต่งตั้งสารวัตร ตอบข้อไหนดี ผมตอบผู้บังการถูกไหมอ่ะ
14.ใครผู้แต่งตั้งชั้นประทวนกรณีพิเศษ - ผบ.ตร.
15.พงส.ผู้ชำนาญการพิเศษ - 3ปี+ส.4+การประเมิน
16.ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ผบ.ตร. - เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจรองจากนายก แต่ช้อยไม่ใช่อย่างนี้ ต้องตอบข้อนี้จำไม่ได้ประมาณนี้เหละครับ
17.ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ผบช.เป็นผู้แทน สตช. อะไรซักอย่างนี้เหละครับ
18.240 วัน ขยายได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 วัน
19.การสืบสวนข้อเท็จจริงหมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาจตามอำนาจหน้าที่เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิด
20.จำไม่ได้ช่วยหน่อยครับ
1.ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ - กรุงเทพมหานคร
2.การบริหารเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน - ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้
3.ข้อใดไม่ใช่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผมจำช้อยข้อที่ผิดไม่ได้ แต่ข้ออื่นถูกหมดก้อมีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน,ลดขั้นตอนแล้วอะไรอีกนี่เหละ จำไม่ได้
4.การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ - กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อบริหารราชการแบบบูรณการร่วมกัน
5.หน่วยงานที่จัดทำแผนนิติบัญญัติ - สำนักเลขาธิการนายก+สำนักงานคณะกรรมกฤษฏีกา
6.หน่วยงานที่มีหน้าประเมินผลความคุ้มค่า - สำนักงานคณะกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม+สำนักงานงบประมาณ
7.ประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชา - กระทำเป็นความลับเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคี
8.การจัดซื้อจัดจ้าง - เปิดเผย เที่ยงธรรม พิจาณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม
9.งานใดสมควรปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว - ช้อยมีว่า การเงินงบประมาณ,กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ , ภารกิจ
10.จำไม่ได้
ป.อาญา (ตัวบทเลย)
1. กระทำผิดในเครื่องบินไทยในต่างประเทศ
2.พยายามกระทำผิด ไม่ต้องรับโทษ
3.ไม่เข้าทรัพย์สินที่ตัองริบม.33 ทรัพย์สินที่มีไว้เพือจะใช้ในการกระทำผิด
4.ริบอาวุธปืน ตามพ.ร.บ.อาวุธปืนไม่ให้ริบ ป.อาญาริบได้หรือไม่
5.ข้อใดถูกต้อง มอบหมายที่ดิน ขุดดินไปขายผิดลักทรัพย์หรือเจ้าหนี้ยึดถือทรัพย์ลูกหนี้ให้มาชำระไม่เป็นความผิดลักทรัพย์
6.ทำร้ายร่างกายสาหัส เด็กถูกทำร้าย 11 แผล นอนรพ.7 วันไปโรงเรียนไม่ได้24วัน
7.ไม่เป็นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ (ข้อสอบหลอกหรือเปล่า)
ผมจะตอบชกหน้าเขียวบวม 3 วันหาย แต่ไปตอบลวงคอเอาของทีติดคอออก ฟันหัก 2 ซี่ มองว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกาย ในช้อยบอกว่าลวงคอเพื่อเอาของออกจากคอ ช้อยอื่นบอกว่าทำร้าย คิดลึกไปไหมนะ
8.ยิงคนที่ไม่อยู่บ้าน ไปที่อื่นหลายวันเห็นหุ่นหรือตุ๊กตาอะไรเนี่ยเหละผิดอะไร
ขาดองค์ประกอบความผิดหรือพยายามไม่เป็นไปได้อย่างแน่แท้
9.เจอผตห.ตามหมายจับ บอกให้ลุก ไม่ยอมลุก ดึงขึ้นมา แล้วดิ้นรนผิดอะไร
10.ด่าไอ้ มารศาสนา เดินห่างออกไป 6 เมตร
(คำด่าต่อไปนี้เป็นดูหมิ่น “มารศาสนา ด่าพระว่าพระหน้าผี พระหน้าเปรต ฟ้องวานกูไม่กลัว…
11.เป็นนายจะทำอย่างไรก้อได้ มันก็เข้าข้างกัน
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๕๖/๒๕๓๗ จำเลยและผู้เสียหายที่ ๑ ไปพบผู้เสียหายที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อให้ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเรื่องการกู้ยืมเงิน จำเลยพูดว่าผู้เสียหายที่ ๑ ต่อหน้าผู้เสียหายที่ ๒ ว่า ผู้เสียหายที่ ๑ เป็นผู้หญิงต่ำ ๆ เห็นเจตนาได้ว่าจำเลยมีเจตนาว่าผู้เสียหายที่ ๑ เป็นผู้หญิงไม่ดี มีศักดิ์ศรีต่อกว่าผู้หญิงทั่ว ๆ ไป เป็นคำพูดที่เหยียดหยาม ผู้เสียหายที่ ๑ เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ไม่ใช่คำพูดในเชิงปรารถนาหรือปรับทุกข์
จำเลยพูดถึงผู้เสียหายที่ ๒ ว่า มันก็เข้าข้างกัน ดังนี้ ไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ เพราะผู้เสียหายที่ ๒ มีหน้าที่ทางอาญาเท่านั้น ไม่มีหน้าที่ทางแพ่ง แม้จะได้ทำการไกล่เกลี่ยและจัดการลงบันทึกประจำวัน ก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจโดยตรงตามกฎหมาย
12.ไม่รู้ว่าปลอมและแปลงแต่รู้ทีหลังยังขืนนำออกใช้ พนักงานแจ้งจับเป็นความผิดสำเร็จ
13.ข้อใดต่อไปนี้เป็นเอกสารสิทธิ์ ก.ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบินเป็นเอกสารสิทธิ
คำพิพากษาฎีกาที่ 1508/2538
ตั๋วเครื่องบินที่มีมูลค่าหรือราคาใช้ตามที่ปรากฏในตั๋วเป็นตั๋วที่ผู้มีชื่อในตั๋วมีสิทธิที่จะใช้โดยสารเครื่องบินของสายการบินที่ปรากฏในตั๋ว ตั๋วเครื่องบินจึงเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อซึ่งสิทธิตาม ป.อ. มาตรา ๑ (๙) เป็นเอกสารสิทธิ
จำเลยปลอมตั๋วเครื่องบินจำนวน ๓๐ ฉบับ ตั๋วเครื่องบินปลอมทั้ง ๓๐ ฉบับนี้ ผู้มีชื่อในตั๋วได้นำไปใช้แล้ว แสดงว่าจำเลยได้มอบตั๋วเครื่องบินทั้งหมดให้แก่ผู้มีชื่อในตั๋ว หรือมอบให้แก่ผู้อื่นซึ่งจะนำไปมอบให้แก่ผู้มีชื่อในตั๋ว การมอบตั๋วเครื่องบินปลอมให้แก่บุคคลดังกล่าว จำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าผู้มีชื่อในตั๋วต้องนำตั๋วไปใช้ในการเดินทาง และปรากฏว่าตั๋วเครื่องบินปลอมทั้งหมดได้ถูกนำไปใช้ในการเดินทางแล้ว ดังนั้น จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นตัวการใช้ตั๋วเครื่องบินปลอม
การที่จำเลยปลอมตั๋วเครื่องบิน จำเลยมีเจตนาที่จะให้ผู้มีชื่อในตั๋วได้เดินทางโดยสายการบินที่ปรากฏในตั๋วหรือสายการบินอื่น โดยจำเลยหรือผู้ที่มีชื่อในตั๋วไม่ต้องจ่ายเงินแก่สายการบินนั้น เป็นเจตนาทุจริตหลอกลวงว่าตั๋วนั้นชำระราคาแล้ว อันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงมิได้ชำระ ทำให้สายการบินเสียหายจำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกงด้วย

14. ชาวบ้านพบต้มเหล้าเถื่อนกลางคืน นายแดง... จับได้หรือไม่
15. ส.ต.ต.ดำ รับเงินรถ 10 ล้อ 500 บาท – รับสินบน 149 หรือเปล่าครับ
16 อำนาจโอนไปศาลอื่น- ประธานศาลฎีกา
17 เด็กอายุ 14 ท้องแล้วมาให้แพทย์ทำแท้ง
18 ถูกหลอกไปกระทำชำเรา เมียมาพบขณะกำลังจะร่วมประเวณี
19 เช็คเด้ง เอาเช็คมาคืน
20 ลูกพบฉ้อโกง ยักยอก พ่อตาย ลูกฟ้องได้หรือไม่
21 ข้อใดเป็นความผิดซึ่งหน้า 1.ตรวจค้นโยนของลงหน้าต่าง พบเป็นยาบ้า(จำช้อยไม่ได้หมดนะ)
22. ท้องที่เพียงฟ้า เพียงดาว ( ท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อน )
23. กักขังไว้ที่ใด- สถานพินิจ (สถานที่อันไม่ใช่เรือนจำ สถานีตำรวจ)
24. พงส.แจ้งอะไรก่อน ( ปกติแจ้งข้อเท็จจริง แล้วแจ้งข้อกล่าวหา)
25.เอาสร้อยจำนำ เอาเงินเล่นการพนัน กระชากสร้อยจากคอเจ้าหนี้ ( เลขที่ฎีกา 650/2510 จำเลยนำสร้อยคอของตนไว้กับผู้เสียหาย เพื่อเอาเงินมาเล่น

การพนัน แล้วจำเลยกระชากสร้อยเส้นนั้นไปจากคอผู้เสียหาย ไม่เป็นผิดฐาน

ลักทรัพย์ เพราะสร้อยเส้นนั้นเป็นของจำเลยเองและเมื่อไม่เป็นการลักทรัพย์

ก็ไม่อาจเป็นผิดฐานชิงทรัพย์ได้

การกระทำของจำเลยดังกล่าวแล้วนั้น อาจเป็นผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 แต่โจทก์ฟ้องว่าชิงทรัพย์ จะลงโทษฐาน

โกงเจ้าหนี้ไม่ได้ เพราะถือว่าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับฟ้องใน

ข้อสารสำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรค

2 คดีต้องยกฟ้องโดยไม่จำต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐาน

โกงเจ้าหนี้ด้วยหรือไม่

คดีอาญา ส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยไม่ได้ ศาลฎีกาก็พิจารณาพิพากษา

ต่อไปได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 201
)
   โชคดีทุกท่านนะครับ 

ออฟไลน์ police51

 • จ.ส.ต.
 • *
 • กระทู้: 46
 • : +210/-0
 :o :o :o :o :o :o    เอ้า  เฉลย  รัฐธรรมนูญกัน หน่อย  ผมแย่ แว้ว :o :o :o

ออฟไลน์ police51

 • จ.ส.ต.
 • *
 • กระทู้: 46
 • : +210/-0
  :o แถม  วิปกครองให้ด้วย ก็จะยิ่งดี  คร้าบ  :o

ออฟไลน์ 1Mor

 • ส.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 27
 • : +60/-0
ข้อสอบ สาย อก. ปี 2554  วิชาภาษาไทย  35  ข้อ

1.  ในหลวง .............วันขึ้นปีใหม่
ก. ให้พร                       ข. ทรงให้พร
ค. พระราชทานพร   *        ง. ทรงพระราชทานพร
2.  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเสียชีวิตใช้คำราชาศัพท์ใด
ก.  สวรรคต              ข.  พิราลัย
ค.  สิ้นชีพตักษัย         ง.  สิ้นพระชนม์*
3.  ไปตลาดนั่งรถเจ็ก   คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร
ก.  รถลาก*                      ข. รถเก๋ง
ค.  รถสามล้อ                   ง.  รถเข็น
4.  ข้อใดเขียนผิด
ก.  เค๊ก*            ข.  โน้ต
ค.  เชิ้ต            ง.  แท็กซี่
5.  ขมุกขมัว  อ่านว่า
ก.  ขะ-หมุก-ขะ-หมัว*          ข. ขะ-มุก-ขะ-มัว
ค.  ขะ-หมุก-ขะ-มัว                ง.  ขะ-มุก-ขะ-หมัว
6.  จดหมายถึงสมเด็จพระราชาคณะใช้คำลงท้ายอย่างไร
ก.  กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง                     ข.ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง*
ค.  กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง                     ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
7.  ข้อใดเขียนผิด
ก.  สาบสูญ         ข. ทะเลสาป*
ค.  สาปแช่ง         ง.  แมลงสาบ
8.   สำนวนข้อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
ก.  สู้ยิบตา*                        ข.  เกลือจิ้มเกลือ
ค.  หนามยอกเอาหนามบ่ง       ง.  ตาต่อตาฟันต่อฟัน
10.  ให้มาเป็นบทกลอน   น้ำลึกหยั่งได้ แต่น้ำใจหยั่งยาก..
11.  เรียงข้อความต่อไปนี้
1.  ต้มให้เดือดแล้วเคี่ยวกับน้ำตาล.........
2.  ทิ้งไว้ให้เย็นตัวลงสัก....................
3.  วางใส่ถาดหรือแบบพิมพ์................
4.  วุ้นมะพร้าวที่จะได้รสดีจะต้อง..........
        4123
12.  ขณะนี้ข่าวสารกำลัง................ทำให้กระทบต่อ ...............ของรัฐบาล
ก.  วุ่นวาย / สวัสดิภาพ             ข.  วุ่นวาย / สถานภาพ
ค.  สับสน / เสถียรภาพ*           ง.  สับสน / สวัสดิภาพ
13.  เด็กคนนั้นหน้าตา (สะลึมสะลือ) เพราะนอนไม่เต็มอิ่ม
14.   บุพบทผิด/ เขาให้รางวัลกับที่ได้รางวัลที่หนึ่ง... (จำข้อความไม่ได้ แต่คำตอบที่ถูกคือ เปลี่ยนคำว่าให้  เป็นมอบ)
15.   วางส่วนขยายผิด / เขาได้รับตัวอย่างรางวัลตัวอย่างลูกกตัญญู
16.  ข้อความไม่กระชับ / เธอนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้ป่วยอนาถาที่โรงพยาบาลกันดาร
17.  ขอให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีกินไปวัน ๆ หนึ่ง ก็พอ  น่าจะเป็นความต้องการของใครมากที่สุด
ก.  ลุงชม มีอาชีพขับรถสามล้อ*                                 ข.  สมศรีเป็นพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
ค.  นายแพทย์สมปองทำธุรกิจเปิดคลินิกส่วนตัว               ง.  กานดาเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร
18.  พระเป็นแม่......... กลอนที่มีพระราชินี
ก. อุปลักษณ์*                          ข.  อุปมา
ค.  อุปพจน์                              ง. บุคคลวัต
19.  ไม่มีใครรวยเพราะหวย       ต้องการให้เลิกซื้อหวย
20.   สำนวนในข้อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
ก.  ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม                    ข.   กรุงโรม ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว
ค.  ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน*                ง.  ช้าเป็นการนานเป็นคุณ
21.  คนที่แต่งตัวภูมิฐานสะอาดสะอ้าน หน้าตาดีแต่ภายในจิตใจดุร้ายโหดเหี้ยม ตรงกับสำนวนใด
ก.  หน้าเนื้อใจเสือ*                                  ข.  คดในข้องอในกระดูก
ค.  ข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรง                ง.  ………
22.  หลับเถิดนะคนดีตรงนี้หนอ
ใจแม่พ่อเพื่อนวางไว้ต่างหมอน
คุณความดีมีมาเป็นอาภรณ์
นอนเถิดนอนนิ่งสนิทนิจนิรันดร์
ข้อใดไม่ปรากฏในบทกลอนนี้
ก.  ความดี                              ข.   ความรัก
ค.  ความตาย                            ง.    ความห่วงใย*
23.  ข้าวมันไก่อร่อยขั้นเทพ .............  ไม่ใช่ส่วนขยายความของคำที่ขีดเส้นใต้
ก.  คิวยาว         ข.  เนื้อไก่ .........
ค.  น้ำจิ้ม.......         ง.  ..........
24.  คำถามข้อใดที่ต้องการคำตอบ
ก.  เขาจะคิดถึงเราใหมหนอ         ข.  ใครจะไปกับเขา*
ค. 
25.  ข้อใดเปลี่ยนรูปแบบการวางประโยคแล้วทำให้ความหมายเปลียน
ก.  ให้เอาดินใส่กระถางแต่เอากระถางใส่ดิน
ข.  ขับรถไปส่งแม่ .....
ค.  ....
ง. ...........
26.   ว่าด้วยเรื่องดาว........  ดาวเต่า  ดาวไถ  ดาวธง  ดาวลูกไก่  (ไม่ยักกะมีดาวบนบ่า 555+)   
27.  กล่าวรายงานต่อรัฐมนตรี
ก.  กราบเรียน         ข.  เรียน*
ค. ............         ง.  .................
28.  คิดก่อนทำ.......... ข้อใดเกิดหลังสุด
ก.  คิด            ข.  พูด
ค.  ทำ            ง.  ..........
29.  บุกรุกทับลาน ........... 
ก.ในขณะที่         ข.  ด้วยเหตุที่
ค.  ...............          ง.  ...............
30.  มะรุมกับคนป่วย..............
31.  อย่าทุจริตหรืออย่า ......... อะไรสักอย่าง  ไม่มีข้อใด
ก.  แนะนำ         ข.  สั่งสอน
ค.  ห้าม            ง.  ขอร้อง*
32.   ยกตัวอยู่เหนือลม..
33.  ดารามีประสบการณ์
34.  ค่าของเงินมีการเปลี่ยนแปลง    เงินร้อน  / ชักดาบสะท้านโลก
35.  อีกข้อจำไม่ได้

ออฟไลน์ numthai_love

 • ศฝร.ภ.8(เซมิโก้)
 • ร.ต.อ.
 • ***
 • กระทู้: 134
 • : +467/-0
 • เพศ: ชาย
 • เซมิโก้.จว.ชัยนาท
 :Dตั้งใจลักทรัพย์ ทำลายเจ้าศพจนสลบ แต่ความจริงเสียชีวิต นึกข่มขืนจนสำเร็จความใคร
ต้องรัรบโทษฐานข่มขื่นกระทำชำเราหรือไม่ (ครับ ประมาณ ช่วยเฉลยหน่อย)

ออฟไลน์ S.1981

 • WM
 • *
 • กระทู้: 801
 • : +890/-1
 • เพศ: ชาย
:Dตั้งใจลักทรัพย์ ทำลายเจ้าศพจนสลบ แต่ความจริงเสียชีวิต นึกข่มขืนจนสำเร็จความใคร
ต้องรัรบโทษฐานข่มขื่นกระทำชำเราหรือไม่ (ครับ ประมาณ ช่วยเฉลยหน่อย)

รู้สึกว่าตามโจทย์
ผู้ชายข่มขืนผู้ชายด้วยนะ

(หวาดเสียวมาก ๆ)

ออฟไลน์ big

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 154
 • : +219/-0
:Dตั้งใจลักทรัพย์ ทำลายเจ้าศพจนสลบ แต่ความจริงเสียชีวิต นึกข่มขืนจนสำเร็จความใคร
ต้องรัรบโทษฐานข่มขื่นกระทำชำเราหรือไม่ (ครับ ประมาณ ช่วยเฉลยหน่อย)

รู้สึกว่าตามโจทย์
ผู้ชายข่มขืนผู้ชายด้วยนะ

(หวาดเสียวมาก ๆ)
ข้อนี้ไม่ผิดข่มขืนครับ เพราะขาดองค์ประกอบภายนอก

ข้อใดไม่เป็นความผิดซึ่งหน้า

ตอบ มีไม้ไม่มีทะเบียน ไม่ได้ลงทะเบียน(อะไรสักอย่างนี่ล่ะครับ)
เพราะความผิดซึ่งหน้าต้องเป็นความผิดที่บัญญัติในท้ายประมวล

ออฟไลน์ เขาน้อย 45-102

:Dตั้งใจลักทรัพย์ ทำลายเจ้าศพจนสลบ แต่ความจริงเสียชีวิต นึกข่มขืนจนสำเร็จความใคร
ต้องรัรบโทษฐานข่มขื่นกระทำชำเราหรือไม่ (ครับ ประมาณ ช่วยเฉลยหน่อย)

รู้สึกว่าตามโจทย์
ผู้ชายข่มขืนผู้ชายด้วยนะ

(หวาดเสียวมาก ๆ)
ข้อนี้ไม่ผิดข่มขืนครับ เพราะขาดองค์ประกอบภายนอก

ข้อใดไม่เป็นความผิดซึ่งหน้า

ตอบ มีไม้ไม่มีทะเบียน ไม่ได้ลงทะเบียน(อะไรสักอย่างนี่ล่ะครับ)
เพราะความผิดซึ่งหน้าต้องเป็นความผิดที่บัญญัติในท้ายประมวล

ข้าพเจ้าหมายถึงก่อนที่จะตายนะครับ
อิอิ


ออฟไลน์ big

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 154
 • : +219/-0
:Dตั้งใจลักทรัพย์ ทำลายเจ้าศพจนสลบ แต่ความจริงเสียชีวิต นึกข่มขืนจนสำเร็จความใคร
ต้องรัรบโทษฐานข่มขื่นกระทำชำเราหรือไม่ (ครับ ประมาณ ช่วยเฉลยหน่อย)

รู้สึกว่าตามโจทย์
ผู้ชายข่มขืนผู้ชายด้วยนะ

(หวาดเสียวมาก ๆ)
ข้อนี้ไม่ผิดข่มขืนครับ เพราะขาดองค์ประกอบภายนอก

ข้อใดไม่เป็นความผิดซึ่งหน้า

ตอบ มีไม้ไม่มีทะเบียน ไม่ได้ลงทะเบียน(อะไรสักอย่างนี่ล่ะครับ)
เพราะความผิดซึ่งหน้าต้องเป็นความผิดที่บัญญัติในท้ายประมวล

ข้าพเจ้าหมายถึงก่อนที่จะตายนะครับ
อิอิ


ข้อนี้จำไม่ได้นะว่าคำตอบว่าไงเพราะอ่านแบบผ่านๆ ตัดตัวเลือก

คำถาม นายเอก(หรือขาวไม่แน่ใจ) ใช้มือปืนไปยิงนายอำเภอ
มือปืนตกลงใจ และกำลังเล็งยิง เกิดนิมิตหน้าแม่ขึ้นมา แม่บอกไม่ให้ยิง เค้าเป็นคนดี
ถามว่านายเอก(ขาว?) ผิดอะไร

ตอบผิดฆ่าคนตายรับโทษ 1 ใน 3 ตามตัวบทผู้ใช้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2011 12:55:17 โดย big »

ออฟไลน์ เขาน้อย 45-102

ใครมีเฉลยของ พยานหลักฐานบ้างครับ

ออฟไลน์ big

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 154
 • : +219/-0
ข้อไหนไม่มีอำนาจจับ
ตอบ นายขาวพบนายแดงต้มเหล้าเถื่อนอยู่ในบ้าน เพราะไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าในท้ายประมวล

นาย ก.กับนาย ข.ไปลักลอบตัดไม้ในเขต อ.เพียงฟ้าและอ.เพียงดาว ไม่ชัดเจนว่าท้องที่ไหน..ต่อมานาย ก.เกิดความโลภจึงฆ่านาย ข.เพื่อจะเอาไม้เป็นของตนคนเดียว..ขณะนั้น ร.ต.อ.ค. พงส.สภ.เพียงดาว เห็นเหตุการณ์พอดี จึงติดตามจับกุมตัวนาย ก.และไปจับกุมได้ที่เขต สภ.เพียงฟ้า...แล้วนำตัวมาสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการฟ้องต่อศาล ....จงวินิจฉัยว่า..ร.ต.อ.ค.มีอำนาจกระทำได้หรือไม่เพียงใด...
^
^
^
อันนี้เอาโจทย์มาจากเว็บข้างเคียง
แต่ผมจำคำถามตอนท้ายได้
เค้าถามว่า"มีอำนาจสรุปสำนวน"ด้วย

ตอบ ได้เพราะ เป็นผู้พบการกระทำความผิด  เพราะสรุปสำนวน คือหมายความว่าเป็นพงส.ผู้รับผิดชอบ
เค้าไม่ได้ถามว่าใครมีอำนาจสอบสวนครับ

ออฟไลน์ big

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 154
 • : +219/-0
ขอเฉลย อาญาข้อที่ทำให้ผมปวดหัวมากๆแล้วกัน

มองเห็นคนยืนอยู่ริมรั้วข้างนอกเงาดำๆ นึกว่าโจร ไม่ทันดูเลยเอาไม้ทิ่มไปโดนหน้าผากแตก
เลือดไหล 3 วัน เพื่อนจึงตาย

ตัวเลือกเด่นๆมี 3 ข้อ 1 ประมาท 2 ไม่มีความผิด อ้างป้องกัน 3 ฆ่าคนโดยไม่เจตนา
-ไม่ประมาท เพราะมีเจตนา ทำร้าย ตั้งแต่ต้น รู้ว่าเป็นคน และมีเจตนาทำร้าย
-มีความผิด เพราะเจตนาทำร้าย อ้างป้องกันไม่ได้ แต่สามารถอ้างป้องกันโดยสำคัญผิด ที่จริงต้องตอบว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
ดังนั้นตอบ ฆ่าคนโดยไม่เจตนา (แต่สามารถอ้างป้องกันโดยสำคัญผิดได้ถ้ามีตัวเลือกให้เลือก)ข้อนี้ทำมึนสุด ๆ เลยครับ
ข้าพเจ้าเลือก 291 เพราะมีพฤติการณ์หนึ่งบอกว่า "ไม่ดูให้ดี" คือประมาณว่า ถ้าดูให้ดี ก้อจะรู้ว่าไม่ใช่โจร
วัดใจกันดูครับ
จริงๆข้อนี้เค้าให้โจทย์มาเพียง"ไม่ทันดู" นะครับ

ออฟไลน์ jor2400

 • พ.ต.ท.
 • *
 • กระทู้: 189
 • : +328/-2
ขอเฉลย อาญาข้อที่ทำให้ผมปวดหัวมากๆแล้วกัน

มองเห็นคนยืนอยู่ริมรั้วข้างนอกเงาดำๆ นึกว่าโจร ไม่ทันดูเลยเอาไม้ทิ่มไปโดนหน้าผากแตก
เลือดไหล 3 วัน เพื่อนจึงตาย

ตัวเลือกเด่นๆมี 3 ข้อ 1 ประมาท 2 ไม่มีความผิด อ้างป้องกัน 3 ฆ่าคนโดยไม่เจตนา
-ไม่ประมาท เพราะมีเจตนา ทำร้าย ตั้งแต่ต้น รู้ว่าเป็นคน และมีเจตนาทำร้าย
-มีความผิด เพราะเจตนาทำร้าย อ้างป้องกันไม่ได้ แต่สามารถอ้างป้องกันโดยสำคัญผิด ที่จริงต้องตอบว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
ดังนั้นตอบ ฆ่าคนโดยไม่เจตนา (แต่สามารถอ้างป้องกันโดยสำคัญผิดได้ถ้ามีตัวเลือกให้เลือก)

ข้อจำนำสร้อย ผิดโกงเจ้าหนี้ครับ ตามฎีกา 640/2510

ข้อเอาเช็คไปคืนเพื่อเอาเงิน แต่เขาเอาเช็คไม่คืนแล้วหนีไป
ถ้าจำฎีกาไม่ผิดเนี่ยตอบ ลักทรัพย์ครับ

แอบจูนสัญญาณมือถือ ไม่ผิดฐานลักทรัพย์ ผิดใช้สัญญาณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อใดไม่ผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นอันตรายแก่กาย รอยบวมที่ขมับ 3 วันหาย ฎีกา 330/2535

ข้อใดเป็นเอกสารสิทธิ์ ตอบตั๋วเครื่องบิน


จำเลยจำนำสร้อยคอของตนกับผู้เสียหายเพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันแล้วต่อมาจำเลยได้กระชากสร้อยเส้นนั้นไปจากผู้เสียหาย เช่นนี้จำเลยมีความผิดฐานใด
มันมีฎีกาที่ผมอ่านเจอ  ฎีกาที่ 650/2510 ไม่เป็นความผิดโกงเจ้าหนี้จำนำเพราะสัญญาจำนำไม่มีมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่มีการจำนำโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นนี้แม้จะเอาทรัพย์นั้นไปก็ไม่อาจมีความผิดโกงเจ้าหนี้

 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)