บิ๊กตู่ ชงขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 8%

ชง′บิ๊กตู่′เคาะขึ้นเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง ′คลัง′สรุปแผนแล้ว ตั้งเป้าเพิ่ม 8% ใช้งบเกือบ 6 หมื่นล้านบาท รอ′บิ๊กตู่′เคาะจ่าย ต.ค.นี้หรือ เม.ย.58 ททท.กระตุ้นท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับวงเงินที่จะใช้สำหรับการปรับเงินเดือนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้คงต้องรอนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ว่าจะประกาศให้ขึ้นเงินเดือนอัตราใด และคงต้องติดตามดูว่าจะเป็นเมื่อใด โดยการขึ้นเงินเดือนนั้นมี 3 ส่วน คือ

ใหม่ล่าสุด

โพสเมื่อ : วันอาทิตย์ 24 สิงหาคม 2014

สตช. เปิดรับ นสต. ประจำปี 57 (รอบที่ 2) เพิ่มอีก 5,000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2) เปิดรับจำนวน 5,000 อัตรา โดยรับสมัคร สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5,000 อัตรา แบ่งเป็น - สายทั่วไป จำนวน 4,000 อัตรา - สายทหารเกณฑ์ จำนวน 1,000 อัตรา กำหนดการณ์ที่สำคัญ ประกาศรับสมัคร

10,109 views

โพสเมื่อ : วันศุกร์ 15 สิงหาคม 2014

ยอดรับสมัคร นสต.-สายเทคนิค ประจำปี พ.ศ.2557

          ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.- 13 ส.ค.2557 นั้น ขณะนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่ีงกองการสอบได้สรุปผลการรับสมัคร อย่างไม่เป็นทางการ ไว้ตามตารางแนบท้ายนี้ ที่มา : กองการสอบ http://www.rcm.edupol.org/  

2,560 views

โพสเมื่อ : วันศุกร์ 04 ตุลาคม 2013

ข่าวเกี่ยวกับการสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557 (ล่าสุด 10 ก.พ.57)

ข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 เกี่ยวกับการเปิดสอบของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ว่าหลังจากที่ ตร ได้ดำเนินการตามนโยบาย ก.ต.ช. ที่ให้มีการดำเนินการสอบเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร ปีละ 7500 อัตรา จำนวน 3 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการครบถ้วน ตามนโยบาย ก.ต.ช. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่กำลังวลของผู้ที่พลาดหวังจากการสอบดังกล่าว ว่า ต่อไปจะมีการเปิดสอบอีกหรือไม่ หรืออีกนานเท่าไร จึงจะมีการเปิดสอบอีก ในการนี้ ได้มีข่าวดี โดยเป็นแผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง

145,020 views

โพสเมื่อ : วันพฤหัส 28 สิงหาคม 2014

การจัดลำดับความอาวุโสของข้าราชการตำรวจ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ออกประกาศฉบับที่ 89 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ… วันที่ 14 ก.ค.2557  คสช.ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 89/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เพื่อให้การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ เป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งและโยกย้าย ให้จัดลำดับอาวุโส ดังต่อไปนี้ (1) ผู้มียศสูงกว่า (ไม่รวมถึงยศที่ได้รับจากการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ) เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า (2) ถ้ามียศเท่ากัน ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับนั้นในกรมตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินานกว่า เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า

577 views

โพสเมื่อ : วันพุธ 27 สิงหาคม 2014

เทคนิคในการพิชิตสนามสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 2557

  เทคนิคในการพิชิตสนามสอบ นายสิบตำรวจ 2557   1 ยึดหลักการ รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั 2 วิชาที่ใช้ในการทดสอบ มีอะไรบ้าง อะไรมีกี่คะแนน เรียงลำดับความสำคัญ ความถนัด 3 การเตรียมตัวพอสมควร (น้อมีการเตรียมตัวไม่น้อยกว่า 2 เดือน) 4 สุขภาพสมองที่ดี ต้องควบคู่กับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จำเป็นมากสำหรับ นสต. แม้จะผ่านข้อเขียน แต่ตกทดสอบร่างกาย ก็ไม่เกิดประโยชน์

794 views

โพสเมื่อ : วันอาทิตย์ 24 สิงหาคม 2014

บิ๊กตู่ ชงขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 8%

ชง′บิ๊กตู่′เคาะขึ้นเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง ′คลัง′สรุปแผนแล้ว ตั้งเป้าเพิ่ม 8% ใช้งบเกือบ 6 หมื่นล้านบาท รอ′บิ๊กตู่′เคาะจ่าย ต.ค.นี้หรือ เม.ย.58 ททท.กระตุ้นท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับวงเงินที่จะใช้สำหรับการปรับเงินเดือนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้คงต้องรอนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ว่าจะประกาศให้ขึ้นเงินเดือนอัตราใด และคงต้องติดตามดูว่าจะเป็นเมื่อใด โดยการขึ้นเงินเดือนนั้นมี 3 ส่วน คือ

691 views

โพสเมื่อ : วันพุธ 20 สิงหาคม 2014

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายงานอำนวยการ ประเภทไม่มียศ

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายงานอำนวยการ ประเภทไม่มียศ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไดัรับอนุมัติจาก คสช. ให้เพิ่มอัตรากำลังพล จำนวน 5,000 อัตรา เข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประเภทไม่มียศ โดยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสายงานอำนวยการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะทำการสอบคัดเลือกจากบุคคลในพื้นที่นั้น ๆ โดยคุณสมบัติเบื้องต้น จะต้องมีคุณวุฒิด้านปริญญาตรี สำหรับสาขาใดบ้างนั้น สตช.ยังไม่ได้กำหนด (คาดว่าน่าจะเป็นสายสังคมศาสตร์, สายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ขณะนี้ เนื่องจากมีการแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 8 ที่ว่าด้วยข้าราชการตำรวจจะมีประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการร่าง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเดือน

8,031 views

โพสเมื่อ : วันจันทร์ 18 สิงหาคม 2014

กฎหมายเกี่ยวกับหมวกกันน็อก

“ กฎหมายหมวกกันน็อค”   มีโอกาสสนทนากับพี่ตำรวจจราจร เรื่องกฎหมายจราจรทางบก กรณี“ไม่สวมหมวกกันน็อค” และ “ดื่มสุราขับรถ”  ก็เห็นด้วยว่า ทั้งสองกรณีนำมาซึ่งความสูญเสียมากมายในหลายด้าน  เศรษฐกิจ สังคม ปัญหาความเจ็บป่วย  ความสูญเสีย  อาจถึงขั้นเสียชีวิตทั้งตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น อันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการไม่สวมหมวกกันน็อค หรือดื่มสุราแล้วขับรถ บ้างว่า “ มันหัวฉัน จะมาเดือดร้อนทำไม” ก็จริงอยู่  แต่หัวฉันไม่เป็นอะไร แต่ดันไปเดือดร้อน หัวชาวบ้านนี่สิ จะว่าช่างหัวฉันหรือช่างหัวมันหาได้ไม่  ประการสำคัญคือ มีกฎหมายบังคับไว้กล่าวคือ กฎหมายมีลักษณะเป็นข้อบังคับ แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ 1. บังคับไม่ให้กระทำ  เช่น  ห้าม ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกกันน็อค

243 views

โพสเมื่อ : วันศุกร์ 15 สิงหาคม 2014

สตช. จะเปิดรับข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ประเภทไม่มียศ 5 พันอัตรา เร็ว ๆ นี้

รรท.ผบ.ตร. เผยจ่อปรับโครงสร้างตำรวจใหม่ ทำงานร่วมท้องถิ่น ชี้ 1 – 2 เดือน พ.ร.ฎ.ข้าราชการตำรวจไม่มียศได้ เตรียมเปิดรับใหม่ 5 พันอัตรา เน้นงานด้านไอที พร้อมเผย “พัชรวาท” ต้องได้รับสิทธิทุกอย่างย้อนหลังพร้อมเงินบำนาญ วันนี้ (28 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) กล่าวถึงกรณีมีประกาศ คสช. แก้ไขพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

4,987 views

5 อันดับข่าว HOT
ข่าวสารจากเว็บบอร์ด